Predmetnik

1. letnik

Študenti 1. letnika opravljate obveznost dveh obveznih predmetov: Razvoj javne uprave in Filozofija ekonomske znanosti ter vloga mikro in makro ekonomije. V soglasju z mentorjem (glede na temo doktorske disertacije) izberete en izbirni predmet. Izbirate med predmetoma Družboslovna statistika in Optimizacijski modeli v javnem sektorju. Poleg tega izvedete tudi individualno raziskovalno delo in doktorski seminar. V tem okviru pripravite dispozicijo doktorske disertacije.

 

Predmeti:

3000 Razvoj javne uprave (10 ECTS)
3001 Filozofija ekonomske znanosti ter vloga mikro in makro ekonomije (10 ECTS) – EF*

 

• Izbirni metodološki predmet (študent izbere en predmet):
o 3002 Družboslovna statistika (5 ECTS) ali
o 3003 Optimizacijski modeli v javnem sektorju (5 ECTS)

 

3039 Individualno raziskovalno delo 1 (10 ECTS)
3040 Individualno raziskovalno delo 2 (20 ECTS)
3041 Doktorski seminar 1 (5 ECTS)

 

Obveza študenta je, da v 1. letniku opravi študijske obveznosti v obsegu 10 ECTS na partnerski fakulteti. Na partnerski fakulteti lahko opravite tudi Individualno raziskovalno delo in Doktorski seminar.

 

*predmet izvaja EF

2. letnik

Študenti 2. letnika izbirate med dvema moduloma in sicer Javno upravljanje in Ekonomski modul. V okviru modula opravite dva usmeritvena predmeta, poleg tega pa še dva izbiran predmeta. Med obveznosti letnika sodita tudi individualno raziskovalno delo in doktorski seminar. Med pogoji za vpis v 3. letnik je potrjena tema doktorske disertacije.

 

Modul: JAVNO UPRAVLJANJE

Usmeritvena predmeta:

 

 

Modul: EKONOMSKI

Usmeritvena predmeta:

 

 

Obveza študenta je, da v 2. letniku opravi študijske obveznosti v obsegu 15 ECTS na partnerski fakulteti. Na partnerski fakulteti lahko opravite tudi Individualno raziskovalno delo in Doktorski seminar.

 

*predmet izvaja EF

3. letnik

V 3. letniku študenti opravite individualno raziskovalno delo, zaključni doktorski seminar in zagovarjate doktorsko disertacijo.

 

 

Obveza študenta je, da v 3. letniku opravi študijske obveznosti v obsegu 5 ECTS na partnerski fakulteti. Na partnerski fakulteti lahko opravite tudi Individualno raziskovalno delo in Doktorski seminar.

Izbirni predmeti

Dodatna interdisciplinarnost študijskih vsebin je zagotovljena z izbirnimi predmeti štirih različnih ved (informacijske, ekonomske, organizacijske in pravne vede). Izbirate lahko iz nabora predmetov programa, ki vsebuje preko 30 izbirnih predmetov ali med predmeti drugih fakultet. Vsi izbirni predmeti so vrednoteni s 5 kreditnimi točkami po ECTS.

 

3008 Teorija informacijskih sistemov – izbrane teme
3009 Primerjalno upravno procesno pravo
3010 Fiskalna politika
3011 Sistem pravne ureditve položaja javnih uslužbencev
3012 Politični sistem Evropske unije
3013 Ekonomika in menedžment liberalizacije in regulacije trgov
3014 Ekonomika nepridobitnih organizacij
3015 Primerjalna socialna politika
3016 Strateški management v javnem sektorju 3
3017 Odprtost in preglednost javne uprave
3018 Integriteta v javnem sektorju
3019 Upravljanje in management IT
3020 Akademska angleščina v upravljanju in ekonomiki javnega sektorja
3021 Mednarodno poslovanje - EF*
3022 Ekonomske integracije - EF*
3023 Teorija podjetja - EF*
3024 Analiza družbeno odgovornega poslovanja v javnem sektorju - EF*
3025 Intelektualni kapital in ekonomija znanja - EF*
3026 Regionalna vs. globalna trgovinska politika - EF*
3027 Nova ekonomska realnost - EF*
3028 Strateški marketing v javnem sektorju - EF*
3029 Znanstveni pristop in ICT projektni management - EF*
3030 Makroekonomske teorije in politike v globalni ekonomiji - EF*
3031 Sodobni finančni trgi in institucije - EF*
3032 Ravnanje s tveganji - EF*
3033 Računovodsko poročanje v javnem sektorju - EF*
3034 Mikroekonomska teorija in uporaba - EF*
3035 Ekonomika energetike - EF*
3036 Upravljanje organizacijske kompleksnosti - EF*
3037 Vrednotenje projekta v javnem sektorju - EF*
3038 Upravljanje Evropske Unije - EF*

 

Študenti skupnega programa se lahko vključujete tudi v različne oblike mednarodnih izmenjav (ERASMUS, BASILEUS, CEEPUS…) ter opravljate posamezne obveznosti na drugih univerzah v tujini.

 

*predmet izvaja EF

Učni načrti predmetov

Urnik