Aktualno

NOVICE IZ ZALOŽBE

PONATISI UČBENIKOV:

1. Maja Klun, Tatjana Jovanović: Davčni sistem, 2. ponatis, 2018

2. Manica Danko, Vida Zorko: English language skills for students of administrative sciences, 1. ponatis, 2018

3. Štefan Ivanko: Teorija organizacije (pdf razprodanega učbenika) - nakup preko Studis

4. Mirko Pečarič: Osnove splošnega upravnega prava, 1. ponatis, 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOVE IZDAJE V ZNANSTVENI ZALOŽBI FU:

1. Učbenik MENEDŽERSKA EKONOMIKA V JAVNIH IN NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH, dr. Primož Pevcin (cena 19,00 eur). 

2. Znanstvena monografija VIDIKI IN DEJAVNIKI USPEŠNEGA IZVAJANJA JAVNIH POLITIK V SLOVENIJI, uredniki dr. Mirko Vintar, dr. Aleksander Aristovnik, dr. Maja Klun (cena 12,00 eur).

3. Interaktivni e-praktikum: UPRAVNI  POSTOPEK IN UPRAVNI SPOR, dr. Polonca Kovač, dr. Tina Sever (cena: 12,00 eur).

4. Učbenik ENGLISH LANGUAGE SKILLS FOR STUDENTS OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, lekt. Manica Danko, lekt. Vida Zorko (cena 12,00 eur) 

Klikni za nakup!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SEJEM AKADEMSKI KNJIGE LIBER.AC 2018

Znanstvena založba Fakultete za upravo se je kot ena izmed 37-ih razstavljavcev, od 22. do 24. 5. 2018, udeležila 9. sejma akademske knjige Liber.ac, ki je potekal pod okriljem Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Na sejmu smo predstavljali in prodajali knjižne izdaje naše založbe ter obenem promovirali Fakulteto za upravo.

Letošnji spremljevalni program z naslovom Prevajanje svetov je pod okriljem Znanstvene založbe FF in Knjigarne FF pripravil Oddelek za prevajalstvo FF. Zvrstilo se je veliko število domačih in tujih gostov, ki so izpostavili različne vidike večjezičnosti, med drugimi Goran Vojnović, Miha Mazzini, Andrej E. Skubic, Evald Flisar, Boštjan Gorenc - Pižama itd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

IZŠEL JE NOVI UČBENIK DR. MIRKA PEČARIČA - OSNOVE SPLOŠNEGA UPRAVNEGA PRAVA

Učbenik podaja temeljni vpogled v posebno vejo prava, s katero se državljani dnevno srečujemo, javna oblast pa jo uporablja kot osnovno orodje. Za delovanje pravne države je temeljnega pomena, s tem pa tudi za vse tiste, ki si želijo vpogleda v vse bolj kompleksno dejavnost javne oblasti.

Učbenik lahko kupite osebno v knjižnici ali naročite preko spletne knjigarne.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

IZŠLA JE PRVA ŠTEVILKA PRENOVLJENE REVIJE CENTRAL EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW

Izšla je prva številka prenovljene revije Central European Public Administration Review (CEPAR), št. 1/2018. Uredništvo sledi zastavljenim ciljem revije v smeri kakovostnega znanstvenega publiciranja z usmerjenostjo v evropski upravni prostor.

CEPAR je revija, ki nadaljuje dolgoletno tradicijo revije Uprava oz. MRJU/IPAR, zaradi stremljenja k dvigu kakovosti pa smo v letu 2018 v uredniškem odboru (dr. Kovač – glavna in odgovorna ur., dr. Aristovnik, dr. Pečarič, dr. Pevcin, dr. Stare, dr. Todorovski in tehnična ur. N. Svržnjak) celovito prenovili politiko in cilje revije, navodila za avtorje in recenzije, oblikovno podobo, spletno stran idr. V tokratni številke CEPAR, ki je izšla v spletni obliki 31. 5. 2018 ter je oddana tudi v tisk, smo pozornost namenili predvsem pravnim in ekonomskim temam, povezanim z javno upravo, medtem ko organizacijske, informacijske in druge razsežnosti še čakajo na priložnost. Avtorji devetih izvirnih znanstvenih člankov prihajajo iz osrednje Evrope (Slovenija, Madžarska, Češka, Poljska, Hrvaška), pri čemer jih večina obravnava tudi evropsko oz. primerjalno raven obravnavane tematike. Med avtorji posebej pozdravljamo naše podiplomske študente. Nadalje se zahvaljujemo za recenziranje prispevkov s strani več kolegov s FU. Med izpostavljenimi vprašanji v št. 1/2018 najdete problematike regionalnega načrtovanja in razvoja v državah EU, aktivne politike zaposlovanja v pogojih krize v EU, vloge varuha konkurenčnosti na področju regulacije kmetijstva in hrane, pravnih sredstev v azilnem in imigracijskem pravu, večnivojskega upravljanja med migracijsko krizo, davčne tajnosti in njenih omejitev, razvoja davčne procesne zakonodaje in sodne prakse, nacionalnega interesa pri izvajanju javnih služb v splošnem interesu ter pravice biti slišan v prekrškovnih postopkih. Številko zaokrožuje 10. prispevek, tj. daljše poročilo o mednarodni delavnici o vlogi javne uprave pri oblikovanju javnih politik, vključno z obeležitvijo 15-obletnice revije, kot je dogodek potekal 19.-20. 4. 2018 na FU.