Partners

Partners

The Faculty of Public Administration is excellently integrated in the environment in which it operates. We have signed over 100 agreements with partners in the public and private sectors.

Partnerships enable a smoother proceeding of the cooperation processes, which include:

 • exchange of knowledge,
 • cooperation in the development of business models and solutions,
 • cooperation in research projects,
 • hosting students on study practice.

We invite you to connect with us. Correct cooperation can have only positive effects for everyone involved. Correctness and professionalism are the first principle with which we enter the cooperation with other organisations.

Contact and Essential Details

 

 

 • Keyvisual 1
 • Keyvisual 2
 • Keyvisual 3

Znanje za boljši javni sektor

Fakulteta za upravo ima največ partnerstev sklenjenih z institucijami v javnem sektorju. Sodelovanje je odlično in obenem porok za lažje zaposlovanje.

 • Izmenjava znanja,
 • Dopolnjevanje učnih načrtov, ki ustrezajo potrebam partnerjev
 • Študijska praksa

Več

Javni sektor

Poslovne uprave naj bodo bolj učinkovite

Naša interdisciplinarno ekspertiza in znanje naših diplomantov je iskano v vsaki poslovni upravi.

 • Ponujamo znanje pri vodenju projektov iz javnih naročil.
 • Zasebni sektor potrebuje naše diplomante za večjo učinkovitost poslovanja

Več

Zasebni sektor

Prek študentske prakse do zanesljivega in strokovnega kadra

Vabimo vas, da naše študente gostite v vaši organizaciji.

 • Spoznajte znanje, ki ga dajemo študentom.
 • Uporabite rešitve, ki jih študenti poznajo.
 • Spoznajte svoje morebitne sodelavce in zanesljivo preverite njihovo kakovost.

Več

Zakaj vzeti študenta na študijsko prakso?