Pravilniki in obrazci

Pravilniki

Splošno

Študijske zadeve

Navodila

Obrazci

Študente prosimo, da vse prošnje za obravnavo na Komisiji za dodiplomski in podiplomski študij oddate po e-pošti.

Prošnje

Druge prošnje

Obvestilo o izpitu za študente študijskega programa Upravne informatike

Študijska izmenjava v tujini

Študijska praksa

Vsi obrazci za študente, ki so v 3. letnik vpisani od vključno študijskega leta 2016/2017 dalje so na voljo v e-učilnici Praksa.

Študijska praksa v tujini

Priznanje študijske prakse

Opravljanje študijske prakse v organizaciji

Ocenjevalni listi za študente, ki so bili b 3. letnik vpisani do vključno 2015/2016

Raziskovalno delo

Diplomska in magistrska dela

Vloga za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice