Mednarodni projekti

Ime projekta: Vključevanje civilne družbe v čezmejne regije za prihodnost Evrope  (TEIN4citizens - Engaging civil society in border regions for the future of Europe)

Akronim: TEIN4C

Program: EUROPE FOR CITIZENS, Strand2: Democratic engagement and civic participation

Koordinator: Euro-Institut, Institut für grenzüberschreitende Zusammenarbei

Partnerji: The Centre for Cross Border Studies (United Kingdom), Stowarzyszenie Rozwoju i Wspólpracy Regionalnej "Olza" (Poland), University of Strasbourg (France), Université de perpignan via domitia (France), Fachhochschule Kärnten (Austria), UNIVERZA V LJUBLJANI (Slovenia), UNIVERSITAT DE GIRONA (Spain), Institut EuroSchola (Czech Republic)

Trajanje: 1.1.2019-30.6.2020

Opis projekta:
Vključevanje civilne družbe v čezmejne regije za prihodnost Evrope
Medkulturno sodelovanje in čezmejni tokovi so, kljub konfliktnim preteklim izkušnjam, postali del vsakdanjega življenja številnih državljanov v obmejnih področjih, zato se obravnavajo kot laboratoriji evropskega vključevanja. Kljub temu pa jim nista prizanesla rasti populizma in evro-skepticizma.
»Kako naj torej spodbudimo civilno družbo v obmejnih regijah, da bo sodelovala v razpravah o prihodnosti Evrope?« je tako ključno vprašanje projekta »TEIN4Citizens«, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Evropa za državljane. Ob upoštevanju ključnega vprašanja in poglobljenega razumevanja obmejnih posebnosti, so člani mreže čezmejnih evropskih institucij (angl. Transfrontier Euro-Institut Network ali v nadaljevanju TEIN) začeli z izvajanjem projekta ˝Vključevanje civilne družbe v čezmejne regije za Evropsko prihodnost˝. Projekt vključuje pet forumov, ki se bodo odvijali med letoma 2019 in 2020 v petih obmejnih regijah, pri devetih partnerjih projekta. Projekt bo državljanom omogočil ne le poglobiti razumevanje o Evropski uniji temveč tudi izraziti lastno mnenje o trenutnih usmeritvah in procesih oblikovanja politik v Evropski uniji.
Datumi dogodkov:
-    Prvi forum, 11. marec 2019 v Belfastu. Razpravljalo se je o vprašanju ˝Kaj pomeni biti državljan Evropske unije? – Človekove pravice, pravice državljanov, pravice in obveznosti˝. Poročilo
-    Drugi forum, 13. avgusta 2019 v Cieszynu, na poljsko-češki meji. Razpravljalo se je o čezmejni enakosti in sodelovanju civilne družbe v okviru pobratenih mest.
-    Tretji forum, 3. oktobra 2019 na avstrijsko-slovensko-italijanski meji. Namenjen razpravi o starih avtohtonih manjšinah in novih migrantskih skupnostih v okviru čezmejne in evropske perspektive. Program
-    Četrti forum, 20. marca 2020 v katalonski obmejni regiji. Strokovnjaki in državljani bodo razpravljali o večjezičnosti in enakosti v Evropi 21. stoletja.
-    Zaključni enodnevni forum bo predvidoma potekal 21. maja 2020* v Strasbourgu. Razpravljalo se bo o vprašanju, kakšne meje si želijo državljani čezmejnih regij za prihodnjo Evropo – na evropski in lokalni ravni.

Na vsakem forumu bodo sodelovale različni udeleženci na lokalni ravni, ki jih tema zanima in na ravni Evropske unije bodo sodelovale nevladne organizacije in strokovnjaki iz sosednjih držav. Partnerji bodo na forumih skupaj z od 50 do 120 državljani različnih socialno-ekonomskih okolij in z različnimi mnenji o evropski integraciji, z namenom, na katerih bodo potekale konference, razprave, delavnice in priložnosti za vključitev v čezmejno sodelovanje ali v proces oblikovanja politik Evropske unije.
* Datum se lahko spremeni. Prosimo, da preverite pri koordinatorju projekta.
Za več informacij obiščite spletno stran TEIN, kjer bodo objavljene informacije o dogodkih in drugih aktivnostih, ki so povezane s tem projektom: http://www.transfrontier.eu/tein4citizens/

Raziskava: Kakšno je vaše mnenje o človekovih pravicah in prihodnosti Evrope? Imejte svojo besedo in sodelujte v raziskavi: https://sphinxdeclic.com/d/s/qjrv2a

Če želite o projektu TEIN4Citizens in prihajajočih dogodkih izvedeti več, obiščite spletno stran: www.transfrontier.eu/tein4citizens/