O knjižnici

O knjižnici

Knjižnica Fakultete za upravo je visokošolska knjižnica in specializirani informacijsko dokumentacijski center za področje javne uprave. Poslanstvo knjižnice je, da kot visokošolska knjižnica zagotavlja informacijske in knjižnične storitve s področij javne uprave, javnega sektorja, prava, ekonomije itd. študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani.

Skrbi za dostopnost svojih in tujih gradiv ter virov informacij. Organizacijsko se prilagaja Univerzi v Ljubljani ter se povezuje s knjižnicami njenih članic in sorodnimi organizacijami.

Temeljne vrednote knjižnice so spoštovanje načela splošne dostopnosti informacij, usmerjenost k uspešnemu zadovoljevanju informacijskih potreb in želja uporabnikov, kakovost knjižničnih storitev ter strokovnost in kompetentnost zaposlenih.

Celoten knjižnični fond trenutno obsega 30 000 enot knjižničnega gradiva. Vključeni smo v vzajemni katalog sistema COBISS

Knjižnica zagotavlja avtomatizirano izposojo in s tem povezan oddaljen dostop do elektronskih virov, omogočeno je online naročanje in rezerviranje gradiva.

Gradivo je postavljeno v prostem pristopu, uporabnikom pa je na voljo 35 čitalniških mest ter brezžični internet z dostopom do najpomembnejših mednarodnih bibliografskih baz podatkov kot so Sciencedirect, Proquest, Ebsco, Web of Science, Wiley Online, Sage Online, Springerlink, ACM Digital Library itn.

Študenti Univerze v Ljubljani dostopajo do domačih in tujih bibliografskih baz podatkov s pomočjo ti. oddaljenega dostopa, kar pomeni, da je dostop omogočen iz katerekoli  lokacije na svetu.

Za dostop do Digitalne knjižnice UL potrebuje študent vpisno številko in geslo, ki ju pridobi v svoji matični visokošolski knjižnici