Poglavitni cilji CEEPUS mreže

 • mobilnost študentov in akademskega osebja med partnerskimi univerzami;
 • implementacija skupnega magistrskega študijskega programa "Management v upravi";
 • razvoj študijskih programov v skladu s cilji skupnega evropskega visokošolskega prostora (EHEA).

Partnerske univerze znotraj CEEPUS mreže

Mobilnosti študentov in profesorjev so možne med naslednjimi institucijami:

 1. SLOVENIJA: Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani (koordinator)
 2. HRVAŠKA: Ekonomska fakulteta, Univerza na Reki, kontakt: Marko Donadič: mdonadic@efri.hr
 3. HRVAŠKA: Ekonomska fakulteta, Univerza v Splitu, kontakt: Danijela Coppola: dcoppola@efst.hr
 4. HRVAŠKA: Ekonomska fakulteta, Univerza v Zagrebu, kontakt: dr. sc. Darko Prebežac: dprebezac@efzg.hr
 5. HRVAŠKA: Fakulteta za politične vede, Univerza v Zagrebu, kontakt: prof. dr. Đana Luša: dlusa@fpzg.hr
 6. SRBIJA: Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Beogradu, kontakt: Bojana Ivanović: bojana.ivanovic@fon.bg.ac.rs;  international@fon.bg.ac.rs;sandra.jednak@fon.bg.ac.rs
 7. MAKEDONIJA: Univerza v Bitoli "Sv. Kliment Ohridski, kontakt: mimozajovanovska@yahoo.com
 8. POLJSKA: University of Wroclaw, Institute of Political Science, kontakt: Dr Michał Kuś: michal.kus2@uwr.edu.pl, piotr.sula@uwr.edu.pl;ceepus@buwiwm.edu.pl
 9. ČEŠKA REPUBLIKA: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics kontakt: irena.doubkova@mendelu.cz;bohdana.cechova@mendelu.cz
 10. SLOVAŠKA: Matej Bel University Banská Bystrica, Faculty of Economics, kontakt: Ing., PhD. Vanda Maráková in Gabriela Nafoussi: Vanda.Marakova@umb.sk, gabriela.nafoussi@umb.sk
 11. ROMUNIJA: National University of Political Studies and Public Administration (Bucharest), kontakt: Professor, Ph.D. Adriana Grigorescu, adrianagrigorescu11@gmail.com

Pogoji za izmenjavo

Študenti:

 • končana dva semestra študija
 • državljanstvo ene od držav CEEPUS
 • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični inštituciji
 • dodiplomski študenti lahko prosijo za izmenjavo za en semester ali največ 10 mesecev;
 • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja (vendar ne krajša od 21 dni)

Učitelji:

 • status: univerzitetni profesor
 • ni starostne omejitve
 • minimalna obveznost: 6 ur pedagoškega dela

Navodila za prijavo

 1. Vse informacije dobite tukaj. Izpolnite on-line prijavo (izbor mreže - Network: CIII-SI-0215-13-2021, izbor matične institucije, izbor institucije gostiteljice, željeno obdobje in trajanja izmenjave, svoje podatke). Navodila
 2. Prijava je nato potrjena na treh nivojih:
 • najprej jo odobri lokalni koordinator na matični instituciji;
 • nato nacionalni CEEPUS urad v domači državi;
 • končna dodelitev CEEPUS štipendije pa je odvisna od nacionalnega CEEPUS urada v državi gostiteljici.

Ves ta postopek poteka elektronsko preko CEEPUS spletne strani. Zato tudi prvo obvestilo o dodelitvi (ali zavrnitvi) prejmete po elektronski pošti. Nato vam nacionalni CEEPUS urad države gostiteljice pošlje vso dokumentacijo z vsemi informacijami v zvezi z izmenjavo na naslov, ki ste ga navedli v elektronski prijavi. Sprejem štipendije potrdite tako, da pošljete nazaj t.i. "Letter of Acceptance", skupaj z ostalo zahtevano dokumentacijo, po navodilih, ki jih prejmete. Nato se morate prijaviti na bivanje v tujini. Za vstop v nekatere države je potrebno pridobiti viso, povsod pa je potrebno urediti zavarovanje, za kar ste odgovorni sami!

 • Kopijo prijave oddajte tudi v mednarodni pisarni Fakultete za upravo
 • Izpolniti morate tudi elektronsko prijavo v vašem e-indeksu
 1. Pred prihodom domov
 • Koordinator mreže oziroma partner z institucije gostiteljice vam mora podpisati in ožigosati potrdilo o opravljeni izmenjavi, t.i. "Letter of Confirmation", kar je potrdilo, da ste izmenjavo zares opravili.
 • Po prihodu domov morate v 2 tednih to potrdilo o opravljeni izmenjavi (Letter of Acceptance) in poročilo (Student/Teacher Report) predložiti nacionalni CEEPUS pisarni. Obrazec poročila najdete na CEEPUS internetni strani.

Štipendije

CEEPUS štipendijo dodeli država prejemnica in vključuje štipendijo, v nekaterih primerih tudi namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Glede na to, da štipendije delijo države gostiteljice, se zneski med seboj zelo razlikujejo.  Mreža tudi zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski instituciji, na domači instituciji. Točne zneske in vse dodatne informacije najdete na spletni strani CEEPUS in sicer pod posamezno državo, kjer so tudi informacije o nacionalni kontaktni točki.
Na CEEPUS izmenjavo pa gredo lahko tudi tisti študenti z institucij, ki niso vključene v mrežo in sicer kot t.i. prosti študent ali "free mover". Informacije o prostih štipendijah je mogoče dobiti na Nacionalnem uradu CEEPUS tiste države, kamor želite na izpopolnjevanje.

Novo: Študenti lahko po vrnitvi zaprosijo za povračilo potnih stroškov med domačo institucijo in institucijo gostiteljico. Razdalja se izračuna s pomočjo  Erasmus+ orodja. Zneski glede na razdalje:
- od 100 km do 200 km   =  40 €
- od 201 km do 500 km   =  80 €
- od 501 km in več        =  120 €

Informativni podatki o višini štipendij po posameznih državah so na voljo tukaj:  https://www.ceepus.info/content/contact#