Kontakt

Kontakt

Samostojna strokovna delavka
Marija SUŠNIK, mag.

telefon: +386 1 5805 530
faks: +386 1 5805 505
e-pošta: marija.susnik@fu.uni-lj.si

 

Samostojna strokovna delavka
Katarina RIHTARŠIČ, mag.

telefon: +386 1 5805 503- v času uradnih ur, vsak dan od ponedeljka do petka od 13. do 14.30 ure
faks: +386 1 5805 505
e-pošta: katarina.rihtarsic@fu.uni-lj.si

 

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost ter prodekanja za mednarodno sodelovanje
izr. prof. dr. Maja KLUN

telefon: +386 1 5805 547
faks: +386 1 5805 541
e-pošta: maja.klun@fu.uni-lj.si 

Prodekan za študijske zadeve in prodekan za mednarodno sodelovanje
Izr. prof. dr. Primož PEVCIN

telefon: +386 1 5805 584
faks: +386 1 5805 541
e-pošta: primoz.pevcin@fu.uni-lj.si