Raziskovalni forum

Redni mesečni raziskovalni forumi na Fakulteti za upravo

V letu 2007 smo na Fakulteti za upravo vpeljali nov dogodek na področju raziskovalne dejavnosti, s katerim želimo okrepiti zavedanje o pomenu te dejavnosti za nadaljnji razvoj fakultete, hkrati pa prispevati k še nadaljnjemu uspešnemu razvoju tega področja oz. fakultete. Raziskovalni forum predstavlja stičišče in središče za izmenjavo znanja in idej s področja raziskovalno-razvojnega dela, s pomočjo katerega želimo uresničiti tudi boljši pretok informacij med vsemi, ki v tej dejavnosti tako ali drugače sodelujemo, to je učitelji, raziskovalci, študenti ter znanstvena in strokovna javnost.

Raziskovalni forumi Fakultete za upravo so organizirani redno mesečno od januarja do maja in od septembra do decembra, potekajo pa po vnaprej določenem koledarju s trajanjem ene ure (60 minut), kamor je vključena predstavitev oz. predavanje in čas za razpravo.

Forumi v prvi vrsti pokrivajo predstavitve doktorskih disertacij in dispozicij, med ostale tematike pa sodijo tudi predstavitve raziskovalnih projektov in njihovih rezultatov, predstavitve znanstvenih magisterijev in nagrajencev, predstavitve učiteljev pred izvolitvijo v višji naziv, izmenjava mnenj, izkušenj dobrih praks med raziskovalno sfero in prakso, predstavitve študijskih obiskov v tujini in tujih gostov pri nas.

Raziskovalni forumi pa so, poleg rednih mesečnih znanstveno-strokovnih srečanj, tudi mini družabni dogodki, s kakšno miniaturo iz umetnosti, kulture in seveda kulinarike. Na ta način želimo pomembno prispevali k krepitvi znanstvenega in raziskovalnega dela.