Prof. dr. Polonca Kovač in dr. Erik Kerševan - pravnika leta 2020! - Fakulteta za upravo