Študenti, vabljeni k sodelovanju na projektu ŠIPK!

Študenti, vabljeni k sodelovanju na projektu ŠIPK!

17. februar, 2020

V okviru Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist (ŠIPK) so na voljo mesta za študente na projektu, ki ga bomo izvajali na Fakulteti za upravo UL. Projekt se imenuje "Izbrani vidiki stanovanjske problematike mladih" (akronim IZI).

V okviru projekta boste študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekte bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Vsebinsko se projekt navezuje na tematike najemov ali nakupov stanovanj za mlade in s širšo sliko (pomanjkljivo urejena stanovanjska politika ipd.). Na projektu sta kot partnerja iz prakse vključena Študentski dom Ljubljana in Klub študentskih družin Slovenije.

Oblika sodelovanja: Gre za delo preko študentskega servisa, predvidena vpetost je 160 ur za 4 mesece (1. 3. – 30. 6. 2020); skupaj neto izplačilo znaša 860,00 eur (tj. cca. 5,37 eur/uro).

Prijave zbiramo do vključno 23. 2. 2020.

Iščemo študente/-ke programov Uprava (1. VS), Upravljanje javnega sektorja (1. UN) in Upravna informatika (1. UN).


Kontakt:
dr. Sabina Bogilović (r-r@fu.uni-lj.si oz. sabina.bogilovic@fu.uni-lj.si).