Revija CEPAR vključena v podatkovno bazo HeinOnline

Revija CEPAR vključena v podatkovno bazo HeinOnline

26. februar, 2020

Fakultetna znanstvena revija CEPAR  je s koncem februarja 2020 uvrščena v podatkovno bazo HeinOnline, ki sodi med najpomembnejše ameriške bibliografske baze s področja prava in vsebuje več kot 60 področnih podatkovnih baz, med drugim tudi IFLP – Index to Foreign Legal Periodicals.

Vključitev v bazo HeinOnline pomeni novo priložnost za doseganje najvišje začrtanih ciljev naše revije, tj. vključitev v bazo Scopus oz. SSCI.