Razpis ŠS FU za člane Senata, komisij in odborov Fakultete za upravo

Razpis ŠS FU za člane Senata, komisij in odborov Fakultete za upravo

11. november, 2019

Študentski svet Fakultete za upravo je na konstitutivni seji 7. novembra 2019 sprejel sklep, s katerim na podlagi Pravilnika o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet in organe Fakutete za upravo objavlja Razpis za člane Senata, komisij in odborov Fakultete za upravo.

Razpis>>