Raziskovalci Fakultete za upravo izvedli globalno raziskavo o življenju študentov v času Covid-19

Raziskovalci Fakultete za upravo izvedli globalno raziskavo o življenju študentov v času Covid-19

19. junij, 2020

Mednarodni konzorcij pod vodstvom Fakultete za upravo (vodja: prof. dr. Aleksander Aristovnik) je izvedel obširno mednarodno raziskavo z naslovom »Impact of the Covid-19 Pandemic on Life of Higher Education Students«, kjer proučujejo posebnosti o življenju študentov v času med izolacijo zaradi pandemije COVID-19.

Pod okriljem Raziskovalnega programa (P5-0093) Fakultete za upravo je skupina raziskovalcev (vodja dr. Aristovnik, člani: mag. Keržič, dr. Ravšelj, dr. Tomaževič in dr. Umek) skupaj z več kot 160 mednarodnimi partnerji v času od 5. maja do 15. junija 2020 izvedla globalno anketo med študenti o življenju v času med izolacijo zaradi pandemije COVID-19.

Temeljni cilj raziskave je analizirati podatke o različnih vidikih življenja študentov v tem posebnem času (akademski vidik (poučevanje in učenje), družabni vidik, čustveni vidik, finančne posledice, podpora različnih ustanov, itd.). Namen raziskave je oblikovati predloge za oblikovalce politik in vodstva visokošolskih ustanov v smeri ustrezne podpore študentom v tovrstnih kriznih razmerah. V raziskavi je sodelovalo okoli 31.000 študentov iz skoraj 130 držav sveta.

Vabljeni k ogledu spletne strani www.covidsoclab.org, kjer so na voljo podrobnejše informacije o raziskavi ter prikazi prvih rezultatov.

Sveže objave lahko spremljate tudi na socialnih omrežjih Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn in ResearchGate. #CovidSocLab