Projekt "Virtualna resničnost kot tehnologija boljšega javnega nastopanja"

Projekt "Virtualna resničnost kot tehnologija boljšega javnega nastopanja"

15. september, 2020

Spoštovani študentje,

vabljeni k zanimivemu projektu z naslovom »Virtualna resničnost kot tehnologija boljšega javnega nastopanja«, ki ga na Fakulteti za upravo ob pomoči predstavnikov študentov izvajata doc. dr. Jernej Buzeti, prodekan za prenos znanja, in doc. dr. Mitja Dečman, prodekan za študijske zadeve.

Projekt je namenjen raziskavi in testiranju, na kakšen način strah pred javnim nastopanjem zmanjšati, pri tem pa uporabiti najsodobnejšo informacijsko tehnologijo virtualne resničnosti. Raziskati in testirati želimo, ali uporaba virtualnega javnega nastopanja z najboljšo opremo za virtualno resničnost (trening z VR očali) pri študentih zmanjša strah in s tem povezan stres/tesnobo pred javnim nastopanjem v realnosti. Pri tem bomo uporabljali tudi merilne naprave, s pomočjo katerih bomo izmerili odzivanje človeškega organizma na dražljaje, ki se pojavljajo v okolju (situaciji), in na takšen način skušali ugotoviti stres pri ljudeh.

Izvedba bo potekala v več fazah, in sicer:


-    Faza 1 (ponedeljek, 21. 9. 2020, od 10:00 – 12:00, predavalnica P17): Kratka delavnica javnega nastopanja (2 uri), ki je za udeležence brezplačna. Delavnico bo izvedla odlična ga. Anja Hlača Ferjančič (Val 2020, izvajalka delavnic javnega nastopanja in retorike). V sklopu delavnice bodo udeleženci testirali tudi merilne naprave. Po zaključku delavnice bodo študentje prejeli izhodiščne vsebinske smernice in okvirno strukturo javnega nastopa, ki ga bodo izvedli v sredo, 22. 9. 2020. Po zaključku delavnice bomo študente razdelili tudi v dve skupini. Prva skupina se bo pripravljala na javni nastop brez sodobne tehnologije (VR očal), druga skupina se bo pripravljala na javni nastop s pomočjo VR očal.

-    Faza 2 (torek, 22. 9. 2020, od 13:00 – 14:00, , predavalnica P17): Prva skupina se pripravlja na javni nastop doma. Druga skupina se s pomočjo VR očal pripravlja na nastop na FU med 13:00 – 14:00 oziroma odvisno od potreb.  
-    Faza 3 (sreda, 23. 9. 2020, od 13:00 – 15:00, , predavalnica P1):
Uradni javni nastop študentov pred publiko (cca. 15-20 ljudi) s pomočjo merilnih naprav. Nastopi bodo kratki, cca. 3-5 minut.

-    Faza 4: statistični izračuni in priprava analiz meritev ter projekta.

Vsi študentje, ki bodo sodelovali, bodo imeli možnost brezplačne udeležbe na delavnici javnega nastopanja na FU (kdor želi bo lahko to uveljavljal tudi kot 4 ure kompetenčnega dogodka v okviru predmeta Praksa) in super izkušnjo. Skušali se bomo res zabavati, saj je to čisto nekaj novega.


Vsi, ki ste zainteresirani se lahko prijavite do četrtka, 17. 9. 2020, studentski.svet@fu.uni-lj.si
.

Lepo vabljeni!