Prof. dr. Verica Trstenjak imenovana za namestnico člana Beneške komisije

Prof. dr. Verica Trstenjak imenovana za namestnico člana Beneške komisije

29. maj, 2020

Vlada Republike Slovenije je v četrtek, 28. maja 2020, prof. dr. Verico Trstenjak imenovala za namestnico prav tako novoimenovanega člana Beneške komisije prof. dr. Ernesta Petriča. Imenovana sta bila za štiri leta, od 28. 5. 2020 do 27. 5. 2024. Čestitamo!

Evropska komisija za demokracijo skozi pravo, bolje poznana kot Beneška komisija, je bila ustanovljena maja 1990 in ima sedež v Benetkah. Deluje kot svetovalno telo Sveta Evrope za ustavna vprašanja. Sestavljajo jo strokovnjaki s področja ustavnega in mednarodnega prava, vrhovni ali ustavni sodniki in predstavniki parlamentov. Njen namen je promovirati evropsko pravno dediščino; njena mnenja vplivajo na reforme in druge zakonodajne ureditve v marsikateri državi članici. Priznana je kot neodvisno, mednarodno-pravno mislišče (think tank) in uživa strokovni ugled.

Beneška komisija je od leta 2002 delni sporazum Sveta Evrope, ki ima 62 polnopravnih držav članic (vse države članice Sveta Evrope in 15 drugih držav, med njimi tudi ZDA in Kanada). Plenarnih zasedanj, ki potekajo štirikrat letno, se udeležujeta tudi Evropska komisija in OVSE. Slovenija je članica Beneške komisije od marca 1994. Države v Beneško komisijo imenujejo enega člana in enega nadomestnega člana za obdobje štirih let, ki sta lahko ponovno imenovana. Kot izhaja iz Revidiranega statuta Beneške komisije, morajo biti člani ugledni in izkušeni pravni strokovnjaki, ki v komisiji delujejo neodvisno.

(Vir: Ministrstvo za pravosodje)