Natečaj Premik naprej 2020

Natečaj Premik naprej 2020

10. junij, 2020


Vse uresničljive ideje in vsi premiki naprej ne smejo ostati neopaženi, saj je dobre izkušnje in uspehe pomembno deliti z drugimi.

Spoštovani,

uspešen razvoj javne uprave ostaja ena od ključnih prioritet Slovenije, saj je od njega odvisen razvoj države in družbene blaginje. Učinkovitost javne uprave namreč vpliva na uspešnost številnih drugih področij, kar je do izraza še posebej prišlo v letošnjem letu. Razglasitev epidemije COVID 19 je terjala prilagoditev slehernega državljana nastalim razmeram, pri čemer so tudi organizacije v javni upravi in javnem sektorju prilagajanje vzele resno in svoje storitve ponudile v obliki, ki so uporabnikom prijazne, napredne, predvsem pa varne. Državljani in poslovni subjekti potrebujemo fleksibilno in odzivno javno upravo, ki bo delovala transparentno, strokovno, odgovorno ter skladno z načeli dobrega upravljanja.

Spremembe v družbi, bodisi kot posledica hitrega razvoja, široke uporabe informacijske tehnologije ali nenadnih spremenjenih razmer, zahtevajo neprestano prilagajanje novim situacijam in izkoriščanje širokega razvojnega potenciala. Obstoječe stanje, pogosto nespremenjeno leta ali desetletja, ponuja široke možnosti za spremembe, nadgradnje in inovacije. Ti premiki so lahko na sistemski ali operativni ravni, lahko vključujejo nove informacijske rešitve, aplikacije ali e-storitve, prenovo poslovnih procesov, spremembo okolja, pravnih in drugih norm ter spremembe v organizacijskih strukturah in zaposlenih. Vse uresničljive ideje in vsi premiki naprej ne smejo ostati neopaženi, saj je dobre izkušnje in uspehe pomembno deliti z drugimi.

Vabimo vas, da nam in širši javnosti tudi v letu 2020 predstavite vaš premik naprej tako, da se prijavite na natečaj za najboljšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2020. Natečaj prispeva k prepoznavanju in promociji dobrih ter inovativnih praks in spodbuja ustvarjanje ter razvoj inovativnih premikov za bolj učinkovito in uspešno javno upravo kot gibalo družbenega razvoja. Natečaj je priložnost, da svoje dosežke predstavite slovenski strokovni in širši javnosti.

Pogoji sodelovanja:


1. Prijavitelj je lahko organizacija javne uprave, ki je implementirala izboljšavo (storitev/rešitev/produkt/koncept/inovacijo).
2. Ekipa, ki je razvila in/ali implementirala izboljšavo, je lahko sestavljena iz javnih uslužbencev in/ali kombinacije teh z zaposlenimi v gospodarstvu.
3. Prijaviti je možno le izvedeno in uporabljeno izboljšavo javne uprave, ki je bila implementirana v letih 2019 in/ali 2020.

Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki bo upoštevala naslednje kriterije:

1. Aktualnost izziva (do 30 točk).
2. Inovativnost (do 20 točk).
3. Učinki uporabe izboljšave (do 30 točk).
4. Širša družbena korist (do 20 točk).

Izbrali bomo do pet predlogov, med katerimi bo strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področja javnega sektorja, izbrala najboljšega. Odločitev komisije bo dokončna. Zmagovalec bo priznanje Premik naprej 2020 prejel v okviru dogodka XXVII. Dnevi slovenske uprave (DSU), 25. septembra 2020. Izbrani predlogi bodo predstavljeni tudi na spletnih straneh Fakultete za upravo in Svetovalno-izobraževalnega centra Fakultete za upravo.

Prijavitelji se zavežejo, da bodo v primeru izbora sodelovali v okviru predvidene sekcija konference in pripravili predstavitveni plakat predlaganega premika do 17. 9. 2020, ki bo na ogled vsem obiskovalcem XXVII. DSU.
 
Svoj Premik naprej 2020 prijavite z izpolnitvijo spletne prijave PREMIK NAPREJ 2020>>. Rok za oddajo prijave je 16. 8. 2020.

Natečaj razpisuje Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana). V primeru dodatnih vprašanj nam lahko pišete na prenos.znanja@fu.uni-lj.si.

Vljudno vabljeni!