Nagrade in priznanja diplomantom in študentom

Nagrade in priznanja diplomantom in študentom

23. januar, 2020

Na temelju Pravilnika o priznanjih in nagradah najuspešnejšim študentom Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani je Senat Fakultete za upravo na sejah,  16. 10. 2019 in 27. 11. 2019, podelil nagrade in priznanja za študijsko leto 2018/2019.

Odbor za podeljevanje nagrad študentom FU objavlja prejemnike>>:

1.    PREŠERNOVE NAGRADE FAKULTETE ZA UPRAVO prejmejo:

•    ADRIJANA SLAPNIK, mag. upr. ved, za magistrsko delo: ANALIZA MODELA OCENJEVANJA KOMPETENC DIPLOMANTOV IN OBLIKOVANJE PREDLOGA ZA IZBOLJŠANJE, mentor: izr. prof. dr. Jože Benčina;
•    GREGA RUDOLF, dipl. upr. ved (UN), za diplomsko delo: ANALIZA REGULACIJE IN KRŠITVE NAČELA ZASLIŠANJA STRANKE V UPRAVNIH POSTOPKIH, mentorica: prof. dr. Polonca Kovač;
•    MATJAŽ TOMAŽIČ, dipl. upr. ved (VS), za diplomsko delo: ANALIZA IZVAJANJA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NA PODROČJU OHRANJANJA NARAVE; mentorica: prof. dr. Polonca Kovač.


2.    PRIZNANJA ZA NAJUSPEŠNEJŠE DIPLOMANTE prejmejo:


•    MARJANA BUZAKOVIĆ, mag. upr. ved, na magistrskem študijskem programu Uprava – Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja;
•    NADA SIMIĆ, mag. manag., na skupnem magistrskem študijskem programu Management v upravi 2. stopnja;
•    GREGA RUDOLF, dipl. upr. ved (UN), na univerzitetnem študijskem programu Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja;
•    KATJA KOMPLET, dipl. inž. upr. inf. (UN), na interdisciplinarnem univerzitetnem študijskem programu Upravna informatika 1. stopnja;
•    KRISTJAN MIHELIČ, dipl. upr. ved (VS), na visokošolskem strokovnem študijskem programu Uprava 1. stopnja.


3.    PRIZNANJA ZA NAJUSPEŠNEJŠE ŠTUDENTE prejmejo:


Magistrski študijski program Uprava – Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja:
    KLAVDIJA MEHLE, 2. letnik;
•    MATEJ KIRN, 2. letnik;
•    ŠPELA POGAČAR, 1. letnik.

Skupni magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja:
•    NEJA KIRIČ, 2. letnik;
•    NURA HOZANOVIĆ, 1. letnik.

Univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja:
•    URŠKA RIBIČ, 3. letnik;
•    MELANIE OZMEC, 2. letnik;
•    TJAŠA POLAJNAR VEŠLIGAJ, 1. letnik.

Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
•    KATJA KOMPLET, 3. letnik;
•    MARTIN ŠTREKELJ, 1. letnik.

Visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja:
•    TAMARA PEVEC, 3. letnik;
•    LEA LUKIĆ, 2. letnik.


4.    PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO ŠTUDIJSKO PRAKSO prejme:

•    ANA SELAKOVIĆ, 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja.


Vsem prejemnikom  priznanj in nagrad čestitamo in jih vabimo na svečano podelitev, ki bo predvidoma 18. marca 2020, ob 14. uri na fakulteti.