Magistrski študenti odigrali simulacijo ustavnega spora v sklopu študija na daljavo

Magistrski študenti odigrali simulacijo ustavnega spora v sklopu študija na daljavo

08. maj, 2020

Študenti 2. letnika magistrskega programa so v četrtek, 7. 5. 2020, pri izbirnem predmetu Davčno procesno pravo prek Zoom aplikacije izvedli debato o ne/ustavnosti specialne ureditve samoprijave in vročanja po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) glede na načela in pravice po Ustavi RS in ZUP. Pod vodstvom prof. dr. Polonce Kovač so se v štirih skupinah soočili v vlogah zastopnika države oz. FURS in davčnega zavezanca.

Pri tem so uporabili vsebinske argumente iz različnih virov (člankov, mednarodnih primerjalnih analiz, statističnih poročil, sodb) ter veščine timskega sodelovanja in nastopanja.

Gre za inovativen pedagoški pristop, ki se na fakulteti izvaja že več let, a tokrat prvič prek študija na daljavo, v okviru katerega je bil letos izveden cel ta predmet za 18 vpisanih študentov.

Online izvedba je komunikacijo nedvomno otežila, a je bila izkušnja posebej zanimiva, saj nam bo tak način profesionalnega dela v naslednjih mesecih očitno moral postati domač.

Nenazadnje, kot so študenti spoznali tudi prek gostujočih predavanj predstavnic FURS in KPMG, so davčne in carinske zadeve že nasploh eno najbolj globaliziranih in digitaliziranih upravnih področij.