Izid e-publikacije Tehnično poročilo »PUBLIC ADMINISTRATION ACROSS EUROPE – STRUCTURE AND TOP CIVIL SERVANTS«

Izid e-publikacije Tehnično poročilo »PUBLIC ADMINISTRATION ACROSS EUROPE – STRUCTURE AND TOP CIVIL SERVANTS«

05. maj, 2020

Pri Založbi Fakultete za upravo je izšla prva v seriji e-publikacij: Tehnično poročilo »PUBLIC ADMINISTRATION ACROSS EUROPE – STRUCTURE AND TOP CIVIL SERVANTS«.

Tehnično poročilo je izšlo na podlagi dela, opravljenega v okviru EU-financiranega projekta »Support to Ukraine's 2016-2020 Public Administration Reform Strategy« (EuropeAid/138732/DH/SER/UA).

Poročilo vključuje sedem evropskih držav, in sicer Češko, Francijo, Latvijo, Črno goro, Nizozemsko, Severno Makedonijo in Slovenijo. Za vsako od njih so na kratek in jasen način predstavljena:

  1. ministrstva,
  2. agencije,
  3. organizacijska ločitev oblikovanja in izvajanja politik,
  4. teritorialna organiziranost državne uprave,
  5.  politične funkcije/položaji znotraj državne uprave,
  6.  najvišja uslužbenska delovna mesta,
  7. razmerja med politiki in najvišjimi uradniki ter
  8. pristojnost za področje javnih uslužbencev in HRM.

Tehnično poročilo je uredil dr. Iztok Rakar, poglavja pa so napisali nacionalni eksperti za področje javne uprave, ki so bili tudi člani projektne skupine.

Več o projektu na https://www.researchgate.net/project/Rapid-Response-Expert-Network-RREN

Tehnično poročilo je prosto dostopno na spletni strani založbe>>.