XXVII. Dnevi slovenske uprave

XXVII. Dnevi slovenske uprave

06. julij, 2020

Na fakulteti 24. in 25. septembra 2020 organiziramo XXVII. Dneve slovenske uprave. Nosilna tema letošnjega srečanja bo Delovanje javnega sektorja po epidemiji COVID-19.

Epidemija COVID-19 je močno zaznamovala delovanje javnega sektorja v času trajanja in po njenem zaključku. Sedaj, ko se počasi vračamo v novo »normalno« delovanje, se zdi smotrno podrobneje analizirati delovanje javnega sektorja v času epidemije COVID-19 in po njenem zaključku. Na ta način lahko bolje opredelimo dobre in slabe prakse, kar nam bo olajšalo prehod v nov način delovanja oziroma omogočilo lažjo pripravo na potencialno ponovno razglasitev epidemije COVID-19.

Poudarek XXVII. DSU 2020 bo na treh vsebinskih sklopih: upravne enote, lokalna samouprava in zdravstvo. Prvi dan bosta izvedeni tudi dve spremljevalni sekciji zaprtega tipa, namenjeni predstavitvi rezultatov raziskovalnega projekta s področja transparentnosti davčnih postopkov in študentom doktorskega študija. 


Vabimo vas k udeležbi na dogodku. Program in prijava>>