Webinar »Pot do zaključnega dela«

Webinar »Pot do zaključnega dela«

12. maj, 2020

Drage študentke in študenti, vabimo vas na pripravljalni webinar »Pot do zaključnega dela«, kjer boste izvedeli, kako poteka sam postopek prijave dispozicije diplomskega in magistrskega dela, kako določiti hipoteze oz. raziskovalna vprašanja, kaj je namen in cilj raziskave ter kako kvalitetno spisati zaključno delo v roku do konca ter ga uspešno zagovarjati.

Webinar bo potekal v petek, 29. 5. 2020 od 12.00 do 13.15 preko Moodla, na naslednji povezavi: https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/course/view.php?id=356#section-2

Vsebina webinarja:

  • postopek prijave diplome in magistrskega dela (predstojnica Referata za študijske zadeve ga. Nataša Ferderber) (12.00 – 12.15);
  • pisanje diplome in magistrskega dela (prof. dr. Janez Stare) (12.15 – 13.15).
  • Za področja metodologije, statistike in poročanja pa si boste lahko ogledali vnaprej pripravljene posnetke, ki jih bo za vas pripravil doc. dr. Lan Umek. Posnetki bodo objavljeni v Moodle učilnici »Praksa« 29. 5. 2020.

Na webinarju ter z ogledom posnetkov boste pridobili zlasti kompetence na področju obvladovanja raziskovalnih metod in postopkov s področja družboslovja; sposobnost koordinacije aktivnosti; sposobnost pisanja poročil, zabeležk in dokumentov v upravi; sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov idr.

Vašo prijavo na webinar pošljite najpozneje do srede 27. 5. 2020 na elektronski naslov: crpo@fu.uni-lj.si.

Udeležba na dogodku šteje kot kompetenčni dogodek (1 ura).


Lepo vabljeni!