Webinar: Načrtovanje proračunov v izbranih državah EU

Webinar: Načrtovanje proračunov v izbranih državah EU

22. april, 2020

Center za razvoj pedagoške odličnosti (CRPO) vas vabi k prijavi na brezplačni Webinar: NAČRTOVANJE PRORAČUNOV V IZBRANIH DRŽAVAH EU

> Kdaj: 5. maj 2020,  13h - 14.30h

> Izvajalec: doc. dr. Žiga Kotnik

> Vsebina: Proračunsko načrtovanje v državah EU je v zadnjih dveh desetletjih doživelo veliko sprememb, ki so predstavljale odziv na izbruh svetovne finančno-gospodarske krize leta 2008. Enega od odgovorov na takratno krizo s področja javnih financ je ponudil koncept načrtovanja k rezultatom usmerjenega proračuna. Koncept predstavlja enega najnovejših orodij za načrtovanje proračuna in je učinkovit način za izboljšanje javnega upravljanja ter večje odgovornosti pri trošenju javnih sredstev. Bistvo koncepta je, da načrtovanje in porabo izdatkov neposredno povežemo s cilji in aktivnostmi za dosego teh ciljev. Pri načrtovanju k rezultatom usmerjenega proračuna je tudi pomembno, da je proračunska poraba merljiva in da proračunski uporabniki o rezultatih programov in podprogramov poročajo javnosti. Webinar bo slušateljem predstavil, kako koncept načrtovanja k rezultatom usmerjenega proračuna lahko ponudi nekatere rešitve pri pripravi proračuna in širše tudi v današnjem kriznem času.


> Obvezne prijave sprejemamo po e-pošti: crpo@fu.uni-lj.si

> Pomembno: Prisotnost na webinarju šteje kot kompetenčni dogodek.

> Dostop: https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/course/view.php?id=356


Za dodatne informacije nam lahko pišete na:
ziga.kotnik@fu.uni-lj.si; crpo@fu.uni-lj.si


Vljudno vabljeni k prijavi!