64. Raziskovalni forum

64. Raziskovalni forum

27. maj, 2020

V torek, 2. junija 2020, bodo svoje dispozicije doktorske disertacije predstavili štirje doktorski kandidati.

Ob 16.00 uri bo doktorska kandidatka Laura Šuštar Kožuh predstavila svojo dispozicijo doktorske disertacije z naslovom: "Analiza odnosa poslovnih subjektov do izpolnjevanja zakonskih obveznosti v raziskovanjih za zagotavljanje uradne statistike".

Mentor doktorske disertacije je doc. dr. Lan Umek, somentor pa doc. dr. Iztok Rakar.

Ob 16.30 uri bo doktorski kandidat Marko Vešligaj predstavil svojo dispozicijo doktorske disertacije z naslovom: "Teritorijalni preustroj lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj u funkciji ravnomjernog regionalnog razvoja". 

Mentor doktorske disertacije je izred. prof. dr. Saša Drezgić.

Ob 17.00 uri bo doktorski kandidat Matej Babšek predstavil svojo dispozicijo doktorske disertacije z naslovom: "Evalvacija reorganizacije centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji z vidika izbranih modelov javnega upravljanja"

Mentorica doktorske disertacije je prof. dr. Polonca Kovač, somentorica pa doc. dr. Nina Tomaževič.

Ob 17.30 uri bo doktorska kandidatka Jasmina Popovskapredstavila svojo dispozicijo doktorske disertacije z naslovom: "A comprehensive assessment of innovation performance and efficiency in EU countries with results-based approach".

Mentor doktorske disertacije je doc. dr. Lan Umek, somentor pa prof. dr. Marko Jaklič.


Na dogodek, ki bo potekal preko Zoom-a se je potrebno prijaviti na: r-r@fu.uni-lj.si, in sicer najkasneje do ponedeljka, 1. 6. 2020, do 12. ure. Na podlagi prijave vam bomo omogočili vključitev, povezava pa bo aktivna 10 minut pred pričetkom predstavitve.

Vabilo >>


Lepo vabljeni!