Predstavitev študija in kleptalnica na Virtualnem kariernem sejmu - Fakulteta za upravo