Izkušnje študentov/Experiences of Students

Leto izmenjave: 2021/2022

Država in naziv institucije kjer je potekala študentska izmenjava:

University of Salzburg

Semester študijske izmenjave:

Drugi

Približno število tujih študentov:

500

Department, kjer ste opravljali izpite:

Fakulteta za politično znanost

V katerem jeziku so potekala predavanja in izpiti?

V angleščini.

Z vključenostjo v program izmenjave sem:

opravljal/a del študijskih obveznosti v obliki predavanj in opravljanja izpitov.

Katere študijske predmete bi priporočili študentom, ki se odločajo študirati na omenjeni instituciji?

Gender(ed) Statistics - Understanding Inequalities Through Quantitative Methods

Gender, Diversity & Equality

V čem se študij na omenjeni instituciji razlikuje od študija na Fakulteti za upravo?

Na fakulteti za upravo med predavanji sediš in ne delaš nič, dočim na fakulteti v Salzburgu je potrebno za vsako predavanje prebrati članek ali dva, in moraš med predavanji dejansko debatirat. Malo izpitov, več seminarskih.

Katere pozitivne izkušnje bi lahko prenesli oz. uvedli v pedagoški proces na Fakulteti za upravo?

Več diskusij med predavanji.

Katere obštudijske dejavnosti priporočate (šport, potovanja, tečaji, srečanja, ...)?

Fitnes, žurkice, ki so organizirane s strani ESN (Erasmus network Salzburg), izleti v gore.

Kaj priporočate glede:

  • namestitve: Najbolj ugodna namestitev je v študentskem domu, kljub temu, da je v primerjavi z študentskimi domovi v Sloveniji še vedno drago.
  • prevoza: Nakup kolesa ali bus karte, ki stane okoli 120 EUR na semester.
  • prehrane: Hofer

 

Povprečni mesečni stroški:

Hrana

200 €

Namestitev

400 €

Študijsko gradivo

0 €

Mestni promet

30 €

Socialno

življenje (npr. fitnes, izleti, itd.)

100 €

Razno

20 €

Skupaj

750 €

Študija v tujini ne boste nikoli pozabili zaradi …

Zabavnih dogodivščin, novih poznanstev.

Veseli bomo, če z nami delite kakšno anekdoto, zanimivo dogodivščino, ...

Vsak dan dogodivščine.

Za nadaljnje informacije o študiju v tujini sem na voljo na naslednjem e-naslovu:

samo.kahn@gmail.com