Izkušnje študentov/Experiences of Students:

Leto izmenjave 2022/23

 1. Splošne informacije o izmenjavi:

 

Država in naziv univerze, kjer je potekala študentska izmenjava: University of Limerick - Irska
Fakulteta oz. department kjer ste opravljali izpite Faculty of public administration and politics
Semester izmenjave in študijsko leto izmenjave Spomladanski semester 2023
Stopnja študija: opravljanje izpitov na 1. ali 2. stopnji (magistrski) 2. letnik 1. stopnje
Približno število tujih študentov (kako velika skupina tujih študentov na izmenjavi) 500 – Erazmus

700 – mednarodnih študentov (brez Erazmus)

Jezik predavanj in izpitov Angleščina

 

 1. Izmenjava je potekala z namenom:

 

1. opravljanje del študijskih obveznosti v obliki predavanj in opravljanja izpitov Da x
2. priprave zaključnega oz. raziskovalnega dela ne

 

 

 1. Katere študijske predmete bi priporočili študentom, ki se odločajo študirati na omenjeni instituciji (prosimo, če zraven predmetov navedete tudi spletne strani predmetov)?

Na tej univerzi so ponujeni skoraj vsi predmeti, ki so ponujeni rednim Irskim študentom. V razredu si skupaj z Irskimi študenti.  Prav tako lahko izbiraš tudi med raznimi predmeti, ki poučujejo Irsko kulturo, jezik in ples.

 

 1. V čem se študij na omenjeni instituciji razlikuje od študija na Fakulteti za upravo?

Sam študij je zelo podoben. Imaš predavanja in vaje (oz. delo v laboratorijih). Največja razlika je v številu študentov , ki obiskuje ta predmet (lahko tudi okoli 700 študentov v enem predmetu)

 

 1. Katere pozitivne izkušnje bi lahko prenesli oz. uvedli v pedagoški proces na Fakulteti za upravo?

Več skupinskega dela, kjer bi študentje širili svoja spoznanja.

 

 1. Katere obštudijske dejavnosti priporočate (šport, potovanja, tečaji, srečanja,…)?

Sama univerza in študentske organizacije ponujajo nemalo obštudijskih dejavnosti. Lahko se preizkusiš v lokostrelstvu, nastopaš v muzikalu ali drami in drugo.

 1. Kaj priporočate glede (prosimo, da navedete tudi naslov spletne strani, če obstaja):

 

 1. Povprečni mesečni stroški:

 

Študijsko gradivo       0 EUR – vse dostopno preko spletnih strani in knjižnice
Namestitev       700 – 900 EUR
Mestni promet      20 EUR – prevoz do Limericka in okoliških zanimivosti
Hrana      70 EUR – nakup v trgovinah, restavracije so dražje
Socialno življenje (npr. fitnes, izleti, itd.)      120 EUR – avtobusna karta za potovanje iz enega dela otoka na drugi del, razne vstopnine, zabave itd.

Fitnes, telovadnica, bazen, knjižnica – imaš zastonj na kampusu

Razno       /
Skupaj      910 – 1110 EUR

 

 1. Študija v tujini ne boste nikoli pozabili zaradi …

Vseh ljudi, ki sem jih spoznala

 

 1. Veseli bomo, če z nami delite kakšno anekdoto, zanimivo dogodivščino, …

Sama sem se udeležila dramskega krožka in dobila vlogo v igri, ki smo jo skupaj z ostalimi pripravljali celoten semester. Na koncu smo igro zaigrali pred občinstvom.

 

 1. Za nadaljnje informacije o študiju v tujini sem na voljo na naslednjem e-naslovu:

tk0734@student.uni-lj.si

 

Leto izmenjave 2022/23

 1. Splošne informacije o izmenjavi:

 

Država in naziv univerze, kjer je potekala študentska izmenjava: University of Limerick, County Limerick, Republika Irska
Fakulteta oz. department kjer ste opravljali izpite Department of Politics and Public Administration
Semester izmenjave in študijsko leto izmenjave 1 semester – 2022/23
Približno število tujih študentov (kako velika skupina tujih študentov na izmenjavi) 200
Jezik predavanj in izpitov Angleščina

 

 1. Izmenjava je potekala z namenom:

 

1. opravljanje del študijskih obveznosti v obliki predavanj in opravljanja izpitov  
2. priprave zaključnega oz. raziskovalnega dela

 

 

 1. Katere študijske predmete bi priporočili študentom, ki se odločajo študirati na omenjeni instituciji (prosimo, če zraven predmetov navedete tudi spletne strani predmetov)?

 

PO4023 Comparative European Politics in

PO4117 Policy Making in the European Union. (https://www.ul.ie/media/21480/download?inline)

 

 1. V čem se študij na omenjeni instituciji razlikuje od študija na Fakulteti za upravo?

 

Med obema univerzama ni velikih razlik, toda čutil sem, da so v Limericku profesorji ali celo programi bolj usmerjeni v prakso in s tem mislim, da moraš teorijo prenesti v prakso. Na primer: vsak teden v svojih modulih smo morali opravljati naloge oz. tasks, individualne ali skupinske projekte in celo raziskovalne naloge (seminarske naloge).

Poleg tega, čeprav Fakulteta za upravo omogoča študentom mreženje z vključitvijo v FUL Povezani ali z vpisom v različne športne skupine, menim, da ni primerjave z Univerzo v Limericku, kjer se študenti včlanijo v več kot 20 klubov in več kot 10 društev oz. societies (https://ulwolves.ie/).

 

 

 

 1. Katere pozitivne izkušnje bi lahko prenesli oz. uvedli v pedagoški proces na Fakulteti za upravo?

 

-

 

 1. Katere obštudijske dejavnosti priporočate (šport, potovanja, tečaji, srečanja,…)?

 

Priporočam »Outdoor Pursuits Club«, kjer se boste lahko ogledali lepote in naravo na Irskem.

 

 1. Kaj priporočate glede (prosimo, da navedete tudi naslov spletne strani, če obstaja):

 

 

 1. Povprečni mesečni stroški:

 

Študijsko gradivo 80 €
Namestitev 850€
Mestni promet 20€
Hrana 200-300€
Socialno življenje (npr. fitnes, izleti, itd.) 50€
Razno  
Skupaj 1200 cca

 

 1. Študija v tujini ne boste nikoli pozabili zaradi …

 Svoj Erasmus izmenjavo ne boš nikoli pozabil, saj se boš učil v mednarodnem okolju, spoznal veliko novih ljudi iz različnih držav in kultur. Bo tudi nepozabljiva izkušnja, ker boš z odsotnostjo od doma pridobil določeno neodvisnost in se znašel sam.

 Veseli bomo, če z nami delite kakšno anekdoto, zanimivo dogodivščino, …

Sem argentinski Slovenec in velik navijač argentinske reprezentance. Med svojo izmenjavo sem videl zmago argentinske reprezentance na svetovnem prvenstvu. Nepozabno je bilo to doživeti z ljudmi iz drugih držav in videti, kako je vsak navijal za svojo državo.

 1. Za nadaljnje informacije o študiju v tujini sem na voljo na naslednjem e-naslovu:

 

Email: tomasmiklic@gmail.com / tm0413@student.uni-lj.si