Zakaj na izmenjavo v tujino

 • povečanje samostojnosti
 • povečanje komunikacijskih veščin
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje samoiniciativnosti in podjetništva
 • izboljšanje učnih kompetenc, sodelovanja v timih
 • izboljšanje znanja tujih jezikov
 • povečanje medkulturne zavesti
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • Odličen dodatek k CV-ju
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno)
 • prijateljstva iz celega sveta (Erasmus družina)
 • potovanja
 • življenjske priložnosti (življenjski, poslovni partner?)

Pogoji za izmenjavo

 • vpisan najmanj v 2. letnik študija (razen magistrski in doktorski študenti)
 • status študenta ves čas izmenjave (razen za opravljanje prakse po zaključku študija)
 • pridobiti najmanj 20 ECTS (za en semester) pripraviti zaključno delo (5 strani povzetka v angleškem jeziku)

Trajanje izmenjave

Študent se lahko udeleži Erasmus+ izmenjave na vsaki stopnji študija za obdobje:

 • 1 ali 2 semestra (najmanj 5 mesecev) za opravljanje študijskih obveznosti (min 20 ECTS/semester)
 • 3 mesece za pisanje zaključnega dela
 • najmanj 2 meseca do največ 12 mesecev za opravljanje prakse

Seznam partnerskh univerz in izkušnje študentov

Seznam univerz, s katerimi ima fakulteta sklenjene Erasmus+ sporazume, ki so pogoj izmenjavo.

 

S klikom na posamezno univerzo pridete do podrobnosti sporazuma, spletne strani tuje univerze in izkušenj naših študentov, ki so že bili tam na izmenjavi.

 

Seznam>>

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja

FAQ - Odgovore na pogosto zastavljena vprašanja si lahko pogledate tukaj

Erasmus koda Univerze v Ljubljani: SI LJUBLJA01

Študentska listina Erasmus+ , ki opisuje vaše pravice in dolžnosti ter vas informira o tem, kaj lahko pričakujete od FU in gostujoče institucije ob posameznem koraku mobilnosti.

Štipendije

V študijskem letu 2020/21 znaša osnovna Erasmus+ finančna pomoč za posamezne države:

Skupina Države Višina štipendije
Skupina1 Danska, Finska, Irska, Islandija, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija 520 €/mesec
Skupina 2 Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija 470 €/mesec
Skupina 3 Bolgarija, Češka Republika, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, (Srbija), Turčija 420 €/mesec

Študenti lahko poleg osnovne Erasmus+ finančne pomoči zaprosijo tudi za:

 • dodatek Javnega sklada RS (izjema so mladi diplomanti in študenti 3. stopnje, ki do omenjenega dodatka niso upravičeni): dodatnih 27,90€/mesec,
 • študenti iz socialno šibkega okolja (če oni ali člani njihovega skupnega gospodinjstva prejemajo državno štipendijo, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine): dodatnih 200€/mesec,
 • študenti s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva za dodatna sredstva zaradi dodatnih stroškov,
 • študenti, ki odhajajo v tujino z namenom opravljanja PRAKSE lahko prejmejo še, dodatek za praktično usposabljanje v višini 100€/mesec (če niso upravičeni do dodatka za študente iz socialno šibkega okolja).

 

Študenti, ki odhajajo v tujino, lahko še naprej prejemajo celoten znesek nacionalne štipendije.

Za natančne pogoje prosimo preberite vsebino razpisa, ki je objavljena tukaj:
Erasmus+ študij in Erasmus+ praksa