Predstavitev programa dela kandidata za dekana Fakultete za upravo - Fakulteta za upravo