Predavanje Lobiranje v EU (Lobbying in the European Union) - Fakulteta za upravo