Tutorstvo

Tutorstvo za študente s posebnimi statusi

  • Tutorstvo za študente s posebnim statusom (status študenta s posebnimi potrebami, ostali posebni statusi, kot so kulturnik, športnik, umetnik ali študent s priznanimi zaslugami) je zelo raznoliko, saj so tudi težave, s katerimi se srečujejo študenti s posebnim statusom, zelo različne in individualno pogojene.
  • Tutor za študente s posebnimi potrebami usmerja študenta v razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo hitro prilagajanje in uspešno vključevanje v študentsko delo in študentsko življenje. Tutor študentu nudi pomoč pri tistih študijskih dejavnostih, ki jih študent s posebnimi potrebami ne more opraviti brez pomoči.
  • Tutor za študente z ostalimi posebnimi statusi usmerja študenta pri pridobitvi posebnega statusa, koriščenju pravic in izpolnjevanju obveznosti iz tega naslova. Pomaga jim pri vključevanju v študijsko delo in študentsko življenje ter potrebnih prilagoditvah pri študijskih obveznostih.

______________________________________________________________________

  • Kdo je lahko tutor študent za študente s posebnim statusom (status študenta s posebnimi potrebami, ostali posebni statusi, kot so kulturnik, športnik, umetnik ali študent s priznanimi zaslugami)?

Za tutorstvo za študente s posebnim statusom mora biti študent tutor seznanjen s pravicami študentov s posebnim statusom. Pri izboru imajo prednost študenti z že pridobljenim posebnim statusom. Za izvajanje tutorstva za študente s posebnim statusom se imenuje vsaj dva študenta, od tega mora biti en študent tutor študent s posebnimi potrebami in en študent športnik, umetnik/kulturnik ali študent s priznanimi zaslugami, po pravilniku fakultete, ki ureja študente s posebnim statusom. Pri izboru imajo prednost študenti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju. Izbrani študent se mora pred začetkom dela oziroma študijskega leta udeležiti usposabljanja za tutorje študente, ki ga organizira fakulteta.

  • Osebnostne lastnosti in druga znanja tutorja študenta za študente s posebnim statusom (status študenta s posebnimi potrebami, ostali posebni statusi, kot so kulturnik, športnik, umetnik ali študent s priznanimi zaslugami)

Pri izboru tutorja študenta za študente s posebnim statusom je zelo pomembno, da ima študent pozitiven odnos do dela. Tutor za študente s posebnim statusom mora biti sposoben sprejemati, razumeti in upoštevati mnenja drugih ljudi ter se znati vživeti v težave drugih. Poznati mora komunikacijske tehnike, osnove svetovanja in osnove reševanja problemov.

_________________________________________________________________

KONTAKT IN INFORMACIJE:

  • Spletna učilnica Tutorstvo

Dostopna na povezavi: https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/login/index.php