Nagovor dekana

Nagovor dekana

Dobrodošli na spletni strani Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, kjer lahko študentje, bodoči študentje in drugi cenjeni obiskovalci najdete osnovne informacije o našem delovanju.

Fakulteta za upravo ima v slovenskem prostoru najdaljšo tradicijo izobraževanja za področje uprave. Znanje, ki ga prinašamo, temelji na razvoju in interdisciplinarnem združevanju spoznanj različnih disciplin, povezovanju z domačo in mednarodno prakso ter prenašanju (spo)znanj v neposredno izobraževanje in usposabljanje. Odprti smo za posameznike in institucije, ki želijo z idejami, radoživostjo in s poštenim pristopom vplivati na razvoj javne, pa tudi poslovne uprave, s tem pa tudi družbe. Verjamemo, da je znanje edina pot navzgor.

Javna uprava bolj kot kdajkoli prej potrebuje strokovnjake, ki bodo s svojo kompetentnostjo in z iskrivim duhom usmerjali razvoj upravne znanosti in stroke ter sooblikovali mnenja strokovne javnosti doma in v svetu. Trudimo se, da bi vsem, ki iščete ali boste iskali vir znanja na Fakulteti za upravo, bili navdih in opora za študij ter osebnostno, strokovno in profesionalno rast. Možnosti je veliko. Poleg študijskih programov nudimo široko paleto izobraževalnih in svetovalnih programov ter raziskav.

Kakovost svojega dela potrjujemo z domačimi in mednarodnimi akreditacijami. Smo edina slovenska fakulteta, ki je pridobila najprestižnejšo evropsko akreditacijo EAPAA za kar tri študijske programe na prvi in drugi stopnji študija. Ponosni smo na ta simbolni vidik kakovosti in odličnosti našega delovanja. Vpeti smo v številne domače in mednarodne povezave. Sodelujemo pri delu najprestižnejših mednarodnih stanovskih združenj. Študentom in zaposlenim omogočamo študijske izmenjave, pri nas gostujejo eminentni tuji in domači profesorji ter strokovnjaki.

Kot članica najboljše slovenske univerze, Univerze v Ljubljani, uresničujemo nacionalni program visokega šolstva in si zastavljamo najvišje cilje pedagoškega in raziskovalnega dela. Smo ponosna in povezana skupnost zaposlenih in sodelavcev, študentov in diplomantov. Želimo pa si še novih sodelovanj tako s posamezniki kot institucijami. Študentje, visokošolski učitelji, raziskovalci in vsi drugi posamezniki z visokimi osebnostnimi in akademskimi standardi delovanja ste vedno dobrodošli.

Vabim vas, da nas obiščete, obogatite znanje, podate mnenje ali na katerikoli drug način sodelujete z nami pri kreiranju in razvoju vsebin za področje javne uprave.

Za dobre ideje je vedno prostor.

Prof. dr. Janez Stare,
dekan