Prof. dr. Polonca Kovač na Kongresu Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

Prof. dr. Polonca Kovač na Kongresu Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

29. november, 2019

Prof. dr. Polonca Kovač je sodelovala na Kongresu ZDSS, ki je potekal od 28. do 29. 11. 2019 v Izoli in je bil posvečen temi prikritih poslov.

Njen prispevek se je nanašal na analizo izbranih primerov iz aktualne sodne prakse pri nas in na evropski ravni, ki se nanaša na različne institute davčnih postopkov, pri čemer sodišča poudarjajo pomen sistemskega tolmačenja predpisov, vključno z vlogo načel in pravic zavezancev po ZDavP-2 in ZUP.

O tovrstnih vprašanjih razmišljamo tudi pri predmetu Davčno procesno pravo na magistrskem študiju, s čimer študenti pridobijo kompetence za konkurenčen nastop na trgu dela, tako v javni upravi kot v gospodarstvu.