Prof. dr. Janez Stare svečano imenovan za rednega profesorja

Prof. dr. Janez Stare svečano imenovan za rednega profesorja

17. december, 2019

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je v petek, 13. 12. 2019, svečano razglasil četrto skupino novih rednih profesorjev in profesoric Univerze v Ljubljani, med katerimi je tudi dekan Fakultete za upravo prof. dr. Janez Stare. Čestitamo!

Dr. Janez Stare je zaposlen na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani s habilitacijo na področju organizacije javnega sektorja. Doktoriral je leta 2005 na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. Bil je gostujoči raziskovalec na Comenius University v Bratislavi, večkrat pa je krajši čas gostoval tudi na drugih univerzah v tujini. Njegova bibliografija zajema 611 bibliografskih enot od tega 109 enot na področju znanstvenoraziskovalne in 329 enot na področju pedagoške dejavnosti. Objavil je 21 del, ki jim stroka priznava mednarodno relevantnost. V znanstveni javnosti velja za priznanega raziskovalca na področju vodenja in ravnanja z ljudmi v javni upravi. Vodil je več projektov. Kot pedagog izvaja predmete na vseh treh stopnjah študija. Je mentor ali somentor pri 162 diplomskih delih univerzitetnega oziroma študija na 2. stopnji, mentor pri 8 znanstvenih magistrskih delih, dveh doktorskih disertacijah ter somentor pri eni. Bil je mentor pri 5 diplomah, nagrajenih s fakultetno Prešernovo nagrado. Sodeluje v strokovnih skupinah različnih agencij, ministrstev in vlade. Je predsednik Uradniškega sveta, senator Univerze v Ljubljani in od oktobra 2013 dekan Fakultete za upravo.

Več>>

 

Foto: Studio Nora