Obisk poljske nacionalne agencije NAWA

Obisk poljske nacionalne agencije NAWA

29. november, 2019

Nacionalna agencija CMEPIUS je gostila kolege iz poljske agencije za akademske izmenjave NAWA, z namenom izmenjave izkušenj pri koordiniranju različnih projektov mobilnosti in strateških partnerstev.  Izrazili so tudi željo, da bi obiskali eno od visokošolskih institucij, ki sodeluje v Erasmus+, NFM in CEEPUS programu.

Tako so v četrtek, 28. 11. 2019, obiskali našo fakulteto ter se sestali z dr. Primožem Pevcinom kot koordinatorjem teh projektov ter Marijo Sušnik iz Mednarodne pisarne. Izmenjane informacije so bile zanimive in koristne za vse sodelujoče.