Letno srečanje mreže EMPA v Ženevi

Letno srečanje mreže EMPA v Ženevi

14. januar, 2020

Januarja 2020 je na University of Geneva potekalo redno letno srečanje mreže EMPA (European Master of Public Administration Consortium), ki sta se ga v imenu naše fakultete udeležila skrbnik mreže EMPA dr. Aleksander Aristovnik in Marija Sušnik iz Mednarodne pisarne.

Srečanja so se udeležili predstavniki iz University of Geneva (Švica), Corvinus University of Budapest (Madžarska), Universitat Speyer (Nemčija), Katholieke Universiteit Leuven (Belgija), Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgija), Tallinn University of Technology (Estonija), University of Limerick (Irska) in predstavniki novo sprejete članice University of Ulster (Velika Britanija).

V okviru srečanja sta potekali tudi dve predavanji: 

-    Paul Carmichael, Karl O’Connor, Ann Marie Gray (university of Ulster): »Public Administration Reform in Northern Ireland«
-    Študent Samuel Krajnak iz KU Leuven je predstavil magistrsko delo na temo: »Ministerial Advisors in Slovakia, Who Are They?”, ki je bilo izbrano za Delmartino Thesis Prize.


Naslednje letno srečanje EMPA mreže bo potekalo januarja 2021 v Belfastu na University of Ulster.

Več o mreži EMPA: www.empa-network.eu/home/