Izšla je nova številka znanstvene revije Central European Public Administration Review

Izšla je nova številka znanstvene revije Central European Public Administration Review

08. november, 2019

Novembrska številka 2-2019 je izšla kot redna številka s posebnim delom, in sicer pod naslovom »From traditional to new governance models in public administration: general principles, regional practices and trends« (v sodelovanju s TRP Hermes), gostujočih urednikov prof. Michiela S. de Vriesa in izr. prof. dr. Aleksandra Aristovnika.

Z vidika uravnoteženosti vsebine in afiliacije avtorjev dosledno sledimo postavljenim ciljem revije, saj prihajajo avtorji desetih izvirnih znanstvenih člankov iz Madžarske, Ukrajine, Hrvaške, Slovenije, Danske, Italije, Slovaške, Češke in Romunije.

V tej številki vam ponujamo zanimive u/pravne vsebine o davčnih sporih v Romuniji, enakem dostopu do informacij v danski lokalni samoupravi, lokalni samoupravi na Madžarskem, sodnem nadzoru nad nadzornimi sklepi Evropske centralne banke, vplivu načela pravne države oziroma pretežno ekonomsko usmerjene vsebine, kot je reforma javnega sektorja z vidika novega javnega upravljanja, načelo transparentnosti v okviru ukrajinske decentralizacije, transparentnost lokalnih proračunov na spletu na Hrvaškem in v Sloveniji, koprodukcija pri socialnih stanovanjih na Slovaškem idr.

Vabimo vas k branju>>.