Dekanov novoletni nagovor

Dekanov novoletni nagovor

18. december, 2017

Spoštovani,

izteka se še eno koledarsko leto, v katerem smo doživeli marsikaj lepega in dobrega. Veselili smo se ob študijskih, poslovnih in življenjskih uspehih ter si stali ob strani, kadar morda ni vse teklo, kot bi si želeli.

Z letom, ki se izteka, mi je bilo zaupano vodenje fakultete za nadaljnja štiri leta. Zavedam se izzivov in odgovornosti, ki mi jih prinaša ta funkcija, a sem prepričan, da jim bom ob pomoči vseh vas - sodelavcev, študentov, poslovnih partnerjev in prijateljev fakultete - uspešno kos.

Navdihuje me dejstvo, da sem obkrožen z izjemnimi sodelavci, ki s pedagoškim, raziskovalnim in svetovalnim delom plemenitijo zakladnico znanja in vedenja o javni upravi. Veselijo me uspehi študentov na študijskem in obštudijskem področju. Hvaležen sem zunanjim sodelavcem in partnerjem fakultete, ki s sodelovanjem in dobrimi nameni spreminjate naš svet.

Pomembna prelomnica, ki jo je prineslo iztekajoče se leto 2017, je bila vpis prvih doktorskih študentov skupnega doktorskega programa 3. stopnje Upravljanje in ekonomika javnega sektorja. Pot do akreditacije programa ni bila lahka, zato še enkrat zahvala vsem, ki ste prispevali k njeni uresničitvi.

Na področju prenosa znanja smo ponovno izvedli dogodek Uprava gre v pravo smer ter na Dnevih slovenske uprave drugo leto zapored podelili nagrado Premik naprej za najboljšo izboljšavo v javni upravi. Organizirali smo polno zasedeno Akademijo javnega sektorja ter povečali število udeležencev na izobraževalnih dogodkih Svetovalno-izobraževalnega centra Fakultete za upravo.

Uspešno smo nadaljevali z internacionalizacijo: 29 domačih študentov se je izobraževalo v tujini in 72 tujih pri nas, v tujini je predavalo 11 naših učiteljev, 10 tujih pa je gostovalo na naši fakulteti. Na fakulteti smo avgusta organizirali tudi mednarodno poletno šolo z naslovom "Enhancing Governance in Small States: Migration Crisis and Contemporary Challenges", ki se jo je udeležilo 20 študentov iz desetih držav in 10 učiteljev iz šestih držav.

Ponosni smo tudi na naše raziskovalne dosežke v 2017, saj imamo eno od bolj uspešnih raziskovalnih skupin na področju družboslovja. V sistem SICRIS za merjenje raziskovalne uspešnosti organizacije smo vpisali preko 300 enot, od tega skoraj 30 znanstvenih člankov. Uspešno smo se tudi prijavljali na raziskovalne in mednarodne projekte.

Še enkrat pa si čestitke zaslužijo posamezniki, ki so decembra v okviru Tedna Univerze v Ljubljani prejeli univerzitetna priznanja in plakete:
-    prof. dr. Mirko Vintar je postal zaslužni profesor Univerze v Ljubljani,
-    dr. Jernej Buzeti je prejel svečano listino Univerze v Ljubljani za izjemne pedagoške, raziskovalne, umetniške dosežke za mlade visokošolske učitelje,
-    Mojca Robas in Zlatko Malić sta prejela priznanji strokovnim delavcem,
-    študentka Anja Dimič Andlovič pa je prejela priznanje Univerze v Ljubljani za izjemen študijski uspeh.

Vsled vsega z optimizmom zremo naprej, v novo leto 2018. To nam prinaša pomembne izzive in dogodke. V začetku leta bomo gostili srečanje predstavnikov mreže EMPA, sledila bo akreditacija EAPAA za naše prvostopenjske študijske programe, načrtujemo dve novi Akademiji javnega sektorja, pred nami pa so tudi novi izzivi na področju promocije fakultete in njenih študijskih programov. Skratka, v 2018 želimo biti še boljši in še bolj povezani med seboj.

Naj vam za konec iz srca voščim lepe božično-novoletne praznike, da s ponosom praznujete dan samostojnosti in enotnosti ter optimistično vstopite v novo leto 2018!

Izr. prof. dr. Janez Stare, dekan