Uredniški odbor

Uredniški odbor

Za zagotavljanje visoke kakovosti publiciranih del skrbi uredniški odbor založbe Fakultete za upravo. Predsednika in člane uredniškega odbora imenuje Senat Fakultete za upravo na predlog dekana za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja.

     

Uredniški odbor založbe Fakultete za upravo:

Predsednik
prof. dr. Ljupčo Todorovski

Člani:
lekt. Manica Danko, doc. dr. Tatjana Jovanović, prof. dr. Maja Klun, Nataša Svržnjak

     

          

Kontaktna oseba za založbo:

 

Nataša Svržnjak

e-pošta: zalozba@fu.uni-lj.si