Uvajalno študentsko tutorstvo

Uvajalno študentsko tutorstvo

Uvajalno študentsko tutorstvo je namenjeno študentom prvega letnika na prvi ali drugi stopnji, ki se znajdejo v novem življenjskem in izobraževalnem okolju. V tem obdobju je veliko sprememb, novosti, ki jih mora študent bruc osvojiti za uspešen začetek študija. Tutorji študentje novincem pomagajo predvsem s posredovanjem zanje pomembnih informacij in svetovanjem, kako ukrepati v primerih, ko študent naleti na težavo. Tutorji študenti posredujejo tudi pri iskanju zahtevnješe strokovne pomoči v primeru, ko je le-ta potrebna.

  • Kdo je lahko uvajalni tutor študent?

Vsak študent, ki je v tekočem študijskem letu vpisan v najmanj drugi letnik posameznega programa na določeni stopnji študijskih programov. Pri izboru imajo prednost študentje z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju.
Izbrani študent se mora pred začetkom dela oziroma študijskega leta udeležiti usposabljanja za tutorje študente, ki ga organizira fakulteta.

  • Osebnostne lastnosti in druga znanja uvajalnega tutorja študenta

Za tutorja študenta je predvsem pomembno, da ima pozitiven odnos do tutorskega dela. Uvajalni tutor študent mora poznati delovanje fakultete, njene študijske programe, pravila in oblike pomoči, ki jih fakulteta nudi; poznati širšo študentsko problematiko ter imeti znanje iz osnov svetovanja, komunikacijskih tehnik in osnov reševanja problemov. Prav tako mora znati sprejemati in upoštevati mnenja drugih ljudi, se vživeti v njihove težave ter jim nuditi pomoč. Tutor študent mora znati jasno postaviti meje v komunikaciji pri tutorskem delu s svojo skupino študentov, v primeru težav pa se pravočasno obrniti na odgovorno osebo za tutorstvo.


KONTAKT IN INFORMACIJE:

Spletna učilnica Tutorstvo
https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/login/index.php