Študentsko tutorstvo za obvezno prakso

Študentsko tutorstvo za obvezno prasko

Študentsko tutorstvo za obvezno prakso je namenjeno študentom, da čim lažje in čim hitreje izberejo zase najprimernejšo organizacijo za uspešno opravo prakse. Pri tem jim lahko pomaga tutor študent za obvezno prakso, ki na podlagi lastnih izkušenj primerno svetuje, predvsem, kam naj se študent obrne, kje dobi potrebne informacije, kakšne so njegove obveznosti, kako uspešno pripraviti problemsko nalogo in drugo.

 

  • Kdo je lahko tutor študent za obvezno prakso?

Za študentsko tutorstvo za obvezno prakso mora imeti tutor že vsaj enkrat opravljeno študentsko prakso z oceno najmanj 8 ter poznati vsa pravila in informacijske sisteme za izvajanje študentske prakse na fakulteti. Pri izboru imajo prednost študenti z višjo povprečno oceno v dosedanjem študiju.
Izbrani študent se mora pred začetkom dela oziroma študijskega leta udeležiti usposabljanja za tutorje študente, ki ga organizira fakulteta.

  • Osebnostne lastnosti in druga znanja tutorja študenta za obvezno prakso

Tutor študent za obvezno prakso mora biti predvsem pripravljen nuditi pomoč pri izbiri organizacije, v kateri bodo študentje opravljali prakso. Prav tako mora imeti ustrezno metodološko znanje ter sposobnost obdelave in interpretacije dobljenih rezultatov.

_____________________________________________________________________

KONTAKT IN INFORMACIJE:

Spletna učilnica Tutorstvo
https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/login/index.php