Predmetno študentsko tutorstvo

Predmetno študentsko tutorstvo

Predmetno študentsko tutorstvo je namenjeno študentom kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih predmetov študijskega programa. Običajno je predmetno tutorstvo organizirano pri posameznih predmetih z zahtevno in obsežno študijsko snovjo. Na ta način fakulteta nudi svojim študentom dodatno pomoč pri osvajanju pomembnih znanj, posledično pa se bistveno izboljšajo študijski rezultati študentov na izpitih. Na uri predmetnega tutorstva lahko študent povpraša po dodatni razlagi snovi, ki je ni razumel med predavanji. Pogosto jim predmetni tutorji tudi svetujejo o  najprimernejših študijskih metodah in strategijah učenja pri posameznem predmetu.

 • Kdo je lahko predmetni tutor študent?

Predmetni tutor študent je lahko študent, ki je v tekočem študijskem letu vpisan v najvišji letnik programa, v katerem izvaja tutorstvo, in imeti v dosedanjem študiju na tem programu povprečno oceno najmanj 8. Potrebo po predmetnem študentskem tutorstvu običajno izrazijo profesorji posameznega predmeta ali sami študentje. Izbrani študent se mora pred začetkom dela oziroma študijskega leta udeležiti usposabljanja za tutorje študente, ki ga organizira fakulteta.

 • Osebnostne lastnosti in druga znanja predmetnega tutorja študenta

Poleg pozitivnega odnosa do dela je za predmetnega tutorja študenta zelo pomembno, da ima ustrezno znanje pri študijskem predmetu, pri katerem pomaga študentom. Zelo je pomembno, da zna predmetni tutor študent uporabljati ustrezne pedagoške pristope, in da pozna različne učne strategije, saj imajo posamezniki pri osvajanju znanj zelo različne načine učenja.

___________________________________________________________________

V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 VAM LAHKO NAŠI TUTORJI ŠTUDENTI IN TUTORJI UČITELJI POMAGAJO NA 1. STOPNJI NA NASLEDNJIH PODROČJIH IN PREDMETIH:

 • upravno-pravno področje (pravna ureditev javne, upravno pravo…)
 • ekonomsko področje,
 • kvantitativne metode,
 • statistika,
 • razvoj informacijskih sistemov,
 • organizacija upravnega dela,
 • ravnanje z ljudmi v upravi,
 • tutorstvo za študente s posebnim statusom,
 • angleški jezik,
 • nemški jezik,
 • tutorstvo za tuje študente.

V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 VAM LAHKO NAŠI TUTORJI UČITELJI POMAGAJO NA 2. STOPNJI PRI NASLEDNJIH PREDMETIH:

 • metode raziskovanja v upravi,
 • upravno procesno pravo,
 • človeški viri v javni upravi.

 

________________________________________________________________
KONTAKT IN INFORMACIJE:

Spletna učilnica Tutorstvo
https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/login/index.php