Pedagoško tutorstvo

Pedagoško tutorstvo

Na Fakulteti za upravo od leta 2010 delujejo tudi tutorji učitelji, na katere se lahko obrnejo po pomoč tutorandi (študenti, ki potrebujejo pomoč na določenem področju) ter tutorji študenti po posameznih področjih. Tutor učitelj je visokošolski učitelj ali sodelavec, ki ga senat fakultete imenuje za posamezno obliko tutorstva na določeni stopnji študijskih programov za tekoče študijsko leto. Senat lahko določi več tutorjev učiteljev za posamezno obliko tutorstva.

Naloge tutorja učitelja so predvsem:

 • izvajanje tutorskih ur v času pogovornih ur ali po posebnem dogovoru;
 • pomoč in svetovanje tutorjem študentom za določeno obliko tutorstva;
 • vodenje evidence tutorskega dela s tutorji študenti in tutorandi;
 • priprava letnega poročila v sodelovanju s tutorji študenti o ključnih problemih in rešitvah v okviru posamezne oblike tutorstva;
 • udeležba na izobraževanjih, organiziranih s strani Univerze v Ljubljani.


Tutorji učitelji se za posamezno študijsko leto predvidoma imenujejo po naslednjih področjih:

 • uvajalno tutorstvo;
 • predmetno tutorstvo;
 • tutorstvo za obvezno študijsko prakso;
 • tutorstvo za študente s posebnim statusom;
 • tutorstvo za tuje študente;
 • znanstveno-raziskovalno tutorstvo.

 

KONTAKT IN INFORMACIJE:

Spletna učilnica Tutorstvo
https://e-izobrazevanje.fu.uni-lj.si/login/index.php