Napoved

Raziskovalni forum FU

VABILO NA 54. RAZISKOVALNI FORUM,
dne 19. decembra 2016,
ob 8.45 uri v predavalnici 14 na Fakulteti za upravo.

 

 

PREDSTAVITEV INTERNIH PROJEKTOV B KATEGORIJE

 

Lepo pozdravljeni,

prof. dr. Maja Klun
prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost


Vabljeni:
- raziskovalci in predavatelji, strokovni delavci, študentje, diplomanti in magistranti ter ostala zainteresirana znanstvena in strokovna javnost.