Mednarodna delavnica o vlogi javne uprave pri oblikovanju javnih politik - Fakulteta za upravo