Pedagogi

po abecedi po katedrah po nazivih

 

ZUNANJI SODELAVCI
 1. red. prof. dr. Cene Bavec , zunanji sodelavec
 2. red. prof. dr. Miha Brejc , zunanji sodelavec
 3. red. prof. dr. Marjan Brezovšek , zunanji sodelavec
 4. red. prof. dr. Bojan Bugarič , zunanji sodelavec
 5. red. prof. dr. Ljerka Cerović , zunanji sodelavec
 6. red. prof. dr. Saša Divjak , zunanji sodelavec
 7. red. prof. dr. Mirjana Drakulić , zunanji sodelavec
 8. red. prof. dr. Bogomil Ferfila , zunanji sodelavec
 9. red. prof. dr. Jovan Filipović , zunanji sodelavec
 10. red. prof. dr. Vinka Filipović , zunanji sodelavec
 11. red. prof. dr. Stane Granda , zunanji sodelavec
 12. red. prof. dr. Peter Grilc , zunanji sodelavec
 13. red. prof. dr. Miro Haček , zunanji sodelavec
 14. red. prof. dr. Marko Hočevar , zunanji sodelavec
 15. red. prof. dr. Štefan Ivanko , zunanji sodelavec
 16. red. prof. dr. Jurij Jaklič , zunanji sodelavec
 17. red. prof. dr. Aleksandar Jurišić , zunanji sodelavec
 18. red. prof. dr. Monika Kalin Golob , zunanji sodelavec
 19. red. prof. dr. Igor Kononenko , zunanji sodelavec
 20. red. prof. dr. Andrej Kovačič , zunanji sodelavec
 21. red. prof. dr. Vesna Milićević , zunanji sodelavec
 22. red. prof. dr. Nataša Petrović , zunanji sodelavec
 23. red. prof. dr. Stanka Setnikar Cankar , zunanji sodelavec
 24. red. prof. dr. Dejan Simić , zunanji sodelavec
 25. red. prof. dr. Dragomir Sundać , zunanji sodelavec
 26. red. prof. dr. Nela Vlahinić Lenz , zunanji sodelavec
 27. red. prof. dr. Nevenka Žarkić Joksimović , zunanji sodelavec
 28. izr. prof. dr. Marko Mihić , zunanji sodelavec
 29. izr. prof. dr. Marko Bajec , zunanji sodelavec
 30. izr. prof. dr. Eva Boštjančič , zunanji sodelavec
 31. izr. prof. dr. Janez Čebulj , zunanji sodelavec
 32. izr. prof. dr. Janez Demšar , zunanji sodelavec
 33. izr. prof. dr. Rudi Kocjančič , zunanji sodelavec
 34. izr. prof. dr. Marjan Krisper , zunanji sodelavec
 35. izr. prof. dr. Matjaž Kukar , zunanji sodelavec
 36. izr. prof. dr. Zdravko Pečar , zunanji sodelavec
 37. izr. prof. dr. Ana Vlahek , zunanji sodelavec
 38. izr. prof. Katja Zajc Kejžar , zunanji sodelavec
 39. doc. dr. Mojca Ciglarič , zunanji sodelavec
 40. doc. dr. Cvečić Igor , zunanji sodelavec
 41. doc. doktor znanosti Ivana Petrović , zunanji sodelavec
 42. doc. dr. Dalibor Stanimirović , zunanji sodelavec
 43. doc. dr. Jure Žabkar , zunanji sodelavec
 44. višji pred. mag. Dušan Blaganje , zunanji sodelavec
 45. višji pred. mag. Iztok Sirnik , zunanji sodelavec
 46. višji pred. dr. Dušan Štrus , zunanji sodelavec
 47. mag. Zorka Jakoš , zunanji sodelavec
 48. asist. Nežka Dekleva , zunanji sodelavec
 49. asist. Martina Greif , zunanji sodelavec
 50. asist. Rok Hržica , zunanji sodelavec
 51. asist. dr. Martin Možina , zunanji sodelavec
 52. asist. Iztok Štefanec , zunanji sodelavec
 53. dr. Ivan Bratko , zunanji sodelavec
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST
 1. red. prof. dr. Mirko Vintar , zunanji sodelavec