CEEPUS - Fakulteta za upravo

Poglavitni cilji CEEPUS mreže

 • mobilnost študentov in akademskega osebja med partnerskimi univerzami;
 • implementacija skupnega magistrskega študijskega programa "Management v upravi";
 • razvoj študijskih programov v skladu s cilji skupnega evropskega visokošolskega prostora (EHEA).

Partnerske univerze znotraj CEEPUS mreže

Mobilnosti študentov in profesorjev so možne med naslednjimi institucijami:

 1. SLOVENIJA: Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani (koordinator)
 2. HRVAŠKA: Ekonomska fakulteta, Univerza na Reki, kontakt: Marko Donadič: mdonadic@efri.hr
 3. HRVAŠKA: Ekonomska fakulteta, Univerza v Splitu, kontakt: Danijela Coppola: dcoppola@efst.hr
 4. HRVAŠKA: Ekonomska fakulteta, Univerza v Zagrebu, kontakt: dr. sc. Darko Prebežac: dprebezac@efzg.hr
 5. HRVAŠKA: Fakulteta za politične vede, Univerza v Zagrebu, kontakt: prof. dr. Đana Luša: dlusa@fpzg.hr
 6. SRBIJA: Fakulteta za organizacijske vede, Univerza v Beogradu, kontakt: Bojana Ivanović: bojana.ivanovic@fon.bg.ac.rs; international@fon.bg.ac.rs
 7. MAKEDONIJA: Univerza v Bitoli "Sv. Kliment Ohridski, kontakt: mimozajovanovska@yahoo.com
 8. POLJSKA: University of Wroclaw, Institute of Political Science, kontakt: Dr Michał Kuś: michal.kus@uni.wroc.pl, piotr.sula@uwr.edu.pl;ceepus@buwiwm.edu.pl
 9. ČEŠKA REPUBLIKA: Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics kontakt: Ing. Michaela Schmidova:michaela.schmidova@mendelu.cz;ceepus@dzs.cz
 10. SLOVAŠKA: Matej Bel University Banská Bystrica, Faculty of Economics, kontakt: Ing., PhD. Vanda Maráková: Vanda.Marakova@umb.sk
 11. ROMUNIJA: National University of Political Studies and Public Administration (Bucharest), kontakt: Professor, Ph.D. Adriana Grigorescu, adrianagrigorescu11@gmail.com

Pogoji za izmenjavo

Študenti:

 • končana dva semestra študija
 • državljanstvo ene od držav CEEPUS
 • podpora koordinatorja posamezne mreže na matični inštituciji
 • dodiplomski študenti lahko prosijo za izmenjavo za en semester ali največ 10 mesecev;
 • v izjemnih primerih (npr. poletna šola) in z utemeljitvijo koordinatorja lahko zaprosijo tudi za krajša obdobja (vendar ne krajša od 21 dni)

Učitelji:

 • status: univerzitetni profesor
 • ni starostne omejitve
 • minimalna obveznost: 6 ur pedagoškega dela

Navodila za prijavo

 1. Vse informacije dobite tukaj. Izpolnite on-line prijavo (izbor mreže - Network: CIII-SI-0215-13-2021, izbor matične institucije, izbor institucije gostiteljice, željeno obdobje in trajanja izmenjave, svoje podatke). Navodila
 2. Prijava je nato potrjena na treh nivojih:
 • najprej jo odobri lokalni koordinator na matični instituciji;
 • nato nacionalni CEEPUS urad v domači državi;
 • končna dodelitev CEEPUS štipendije pa je odvisna od nacionalnega CEEPUS urada v državi gostiteljici.

Ves ta postopek poteka elektronsko preko CEEPUS spletne strani. Zato tudi prvo obvestilo o dodelitvi (ali zavrnitvi) prejmete po elektronski pošti. Nato vam nacionalni CEEPUS urad države gostiteljice pošlje vso dokumentacijo z vsemi informacijami v zvezi z izmenjavo na naslov, ki ste ga navedli v elektronski prijavi. Sprejem štipendije potrdite tako, da pošljete nazaj t.i. "Letter of Acceptance", skupaj z ostalo zahtevano dokumentacijo, po navodilih, ki jih prejmete. Nato se morate prijaviti na bivanje v tujini. Za vstop v nekatere države je potrebno pridobiti viso, povsod pa je potrebno urediti zavarovanje, za kar ste odgovorni sami!

 • Kopijo prijave oddajte tudi v mednarodni pisarni Fakultete za upravo
 • Izpolniti morate tudi elektronsko prijavo v vašem e-indeksu
 1. Pred prihodom domov
 • Koordinator mreže oziroma partner z institucije gostiteljice vam mora podpisati in ožigosati potrdilo o opravljeni izmenjavi, t.i. "Letter of Confirmation", kar je potrdilo, da ste izmenjavo zares opravili.
 • Po prihodu domov morate v 2 tednih to potrdilo o opravljeni izmenjavi (Letter of Acceptance) in poročilo (Student/Teacher Report) predložiti nacionalni CEEPUS pisarni. Obrazec poročila najdete na CEEPUS internetni strani.

Štipendije po posameznih državah

CEEPUS štipendijo dodeli država prejemnica in vključuje štipendijo, v nekaterih primerih tudi namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Glede na to, da štipendije delijo države gostiteljice, se zneski med seboj zelo razlikujejo.  Mreža tudi zagotavlja priznavanje študijskega obdobja, ki ga študent prebije na partnerski instituciji, na domači instituciji. Točne zneske in vse dodatne informacije najdete na spletni strani CEEPUS in sicer pod posamezno državo, kjer so tudi informacije o nacionalni kontaktni točki.
Na CEEPUS izmenjavo pa gredo lahko tudi tisti študenti z institucij, ki niso vključene v mrežo in sicer kot t.i. prosti študent ali "free mover". Informacije o prostih štipendijah je mogoče dobiti na Nacionalnem uradu CEEPUS tiste države, kamor želite na izpopolnjevanje.

Novo: Študenti lahko po vrnitvi zaprosijo za povračilo potnih stroškov med domačo institucijo in institucijo gostiteljico. Razdalja se izračuna s pomočjo  Erasmus+ orodja. Zneski glede na razdalje:
- od 100 km do 200 km   =  40 €
- od 201 km do 500 km   =  80 €
- od 501 km in več        =  120 €

Informativni podatki o višini štipendij po posameznih državah:

Hrvaška

Undergraduates&Graduates

1300 HRK/ month (cca.175 €)

Free accommodation, student card for subsidized meals

Ph.D. students

1500 HRK/month (cca. 202 €)

Free accommodation, student card for subsidized meals

Teachers (16 plus days)

3600 HRK (cca. 485 €)

Free accommodation or allowance for accommodation

Teachers (5-15 days)

2400 HRK (cca. 323 €)

Free accommodation or allowance for accommodation

Short term excursion - Teacher

200 HRK/day (cca. 26 €)

Free accommodation

Short term excursion - PHD Students

170 HRK/day (cca. 22 €)

Free accommodation

Short term excursion - Students

150 HRK/day (cca. 20 €)

Free accommodation

Srbija

Students (Undergraduate, MA, PhD)

20 000,00 RSD (cca. 169 €)

(paid on the basis of real length of stay: up to 15 days - 10.000 RSD, 16-31 days - 20.000 RSD, short term excursions and summer schools up to max. 6 days – 5,000 RSD)

Teaching staff

35 000,00 RSD (cca. 296 €)

(paid on the basis of real length of stay: up to 15 days - 17.500 RSD, 16-31 days - 35.000 RSD)

Makedonija

Graduates

50 EUR

(in EURO) EURO 15,00 (public transport) accommodation (in public dormitory) + food (restaurant at the dormitory) + health insurance

Postgraduate Students

70 EUR

(in EURO) EURO 15,00 (public transport) accommodation (in public dormitory) + food (restaurant at the dormitory) + health insurance

PhD students and teachers

100 EUR

(in EURO) EURO 15,00 (public transport) accommodation (in public dormitory) + health insurance

Poljska

Bachelor Students

1250 PLZ
(cca. 291 €)

basic medical insurance (optional, if needed paid from scholarship)

Master Students

1500 PLZ
(cca. 349 €)

basic medical insurance (optional, if needed paid from scholarship)

PhD Students

2200 PLZ
(cca. 512 €)

basic medical insurance (optional, if needed paid from scholarship)

Teachers with PhD Degree

3000 PLZ
(cca. 698 €)

basic medical insurance (optional, if needed paid from scholarship)

Češka Republika

Bachelor-level and Master-level students 12 000,00 CZK valid for mobility starting from 1.1.2020 and on
Doctoral-level students 13 000,00 CZK valid for mobility starting from 1.1.2020 and on
Teachers 27 000,00 CZK 2-4 days: 5 000 CZK; 5-10 days: 9 000 CZK; 11-20 days: 18 000 CZK; 21-30 (31) days: 27 000 CZK; valid for mobility starting from 1.1.2020 and on
Summer School or Excursion - Students - 3-10 Days 5 000,00 CZK valid for mobility starting from 1.1.2020 and on
Summer School or Excursion - Students - 11-20 Days 9 000,00 CZK valid for mobility starting from 1.1.2020 and on
Summer School or Excursion - Students - 21 days or longer 12 000,00 CZK 12 000 CZK (Bachelor-level & Master-level students); 13 000 CZK (Doctoral-level students); valid for mobility starting from 1.1.2020 and on

Slovaška

Students (BA and MA students) 280,00 EUR basic medical insurance where needed
PhD students 470,00 EUR basic medical insurance where needed
University Teachers 470,00 EUR basic medical insurance where needed