Ugodnosti za člane

Ugodnosti za člane

  • Brezplačna udeležba na srečanjih in okroglih mizah s priznanimi strokovnjaki izključno za člane Kluba.
  • Brezplačna udeležba na predavanjih tujih strokovnjakov v okviru Znanstvenega foruma Fakultete za upravo.
  • Popust pri kotizaciji znanstvenih konferenc, seminarjev, simpozijev, poletnih šol - popust je objavljen v razpisu za posamezni dogodek.