849 Internet in družbene spremembe - Fakulteta za upravo