746 Priprava in izvedba projekta za črpanje EU sredstev - Fakulteta za upravo